9. Sınıf Matematik Konuları

MANTIK ÖNERMELER KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR3

 
KÜMELER KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR3

TEST 1
DENKLEMLER      
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR3

TEST 1

TEST2

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÜSLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

TEST 1

TEST 2

KÖKLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

TEST 1

TEST 2

ORAN ORANTI KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
PROBLEMLER      
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
YAŞ PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
HIZ HAREKET PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
İŞÇİ HAVUZ PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
YÜZDE PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
KARIŞIM PROBLEMLERİ   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
BÖLÜNEBİLME KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
EBOB EKOK

KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

 
ÜÇGENLER KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÜÇGENDE AÇILAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÜÇGENDE BENZERLİK KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ÜÇGENDE ALAN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  

Lise 9. sınıf Matematik ders konuları ile ilgili olarak yukarıdaki tabloda

konu anlatımı, çözümlü sorular ve konu ile ilgili testler bulunmaktadır.

Konu anlatımları içinde , konu ile ilgili soruların çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hızlı öğrenme amaçlı ve pratik yapma alıştırma soruları yer almaktadır.

Bu alıştırma soruları üzerinde rakamların değiştirilmesi ile birlikte soruların cevapları da değişmektedir.

En genel soru çeşitleri üzerinde soruyu değiştirerek çok alıştırma çözüldüğü takdirde ,

matematik işlemlerini yapmakta zorluk çekenler için ,

artık matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazanıldığı görülecektir .

Bir konu yada soru üzerinde yapılacak olan alıştırma ve çalışma ,

matematiğin diğer konularını anlama da da sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Zor matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kolay sorular üzerinde çok sayıda alıştırma yapmak gerekiyor.

Ayrıca temel matematik işlemlerini iyice öğrendikten sonra matematiğin diğer konularını anlamak ve çözebilmek kolay olacaktır.

1. MANTIK

Önermeler

Bileşik önermeler

KÜMELER

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümenin Tanımı , Kümelerin gösterimi.

Küme Çeşitleri ; Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme .

Alt Küme nedir ? Alt küme ve özellikleri

Kümelerin Eşitliği , İki kümenin eşitliğini açıklama.

Kümelerde İşlemler .

Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri .

Küme Problemleri.

KARTEZYEN ÇARPIM 

İki kümenin kartezyen çarpımı, Sıralı ikili .

Kümelerde işlemler ile problem çözme.

2. DENKLEM  VE EŞİTSİZLİKLER

Gerçel Sayılar (Reel Sayılar ) tanım.

İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesi.

I.Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci dereceden eşitsizliğin özellikleri.

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramı .

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma.

MUTLAK DEĞER 

Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri  ve mutlak değerli ifade içeren,

Mutlak değerli  denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulma.

3. Üslü İfadeler ve Üslü Denklemler

Üslü Sayıların özellikleri .

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözme

4.KÖKLÜ SAYILAR

Köklü Sayıların Özellikleri :

Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvvetleri.

5. Oran ve orantı .

Orantının Özellikleri .

Orantı Çeşitleri , Doğru orantı , Ters orantı , Bileşik orantı 

PROBLEMLER

Denklem kurma  problemleri, Sayı Kesir problemleri , Yaş problemleri

Hareket hız problemleri, İşçi Havuz problemleri ,

Yüzde Faiz problemleri , Karışım problemleri.

6. BÖLME BÖLÜNEBİLME EBOB EKOK

Bölme işlemi

Bölünebilme kuralları

Asal çarpanlara ayırma

Ebob ekok en büyük ortak bölen ebob , en küçük ortak kat ekok bulma

Ebob ekok problemleri

7. ÜÇGENLER 

Üçgende Açılar ve özellikleri

Üçgenlerde Eşliği

Üçgende Açı kenar Bağıntıları

Bir üçgende daha uzun olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünün daha büyük olduğunu gösterme

Üçgende Benzerlik

Temel Orantı Teoremi

Açı Açı Açı , Kenar Açı Kenar , Kenar Kenar Kenar Benzerlik durumları

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Üçgende iç Açıortay , Üçgende dış Açıortay 

Üçgende Kenarortay , Üçgende Yükseklik Bağıntıları

Dik Üçgen ve Trigonometri

Dik üçgende Pisagor teoremi

Dik üçgende Öklid teoremi

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları ve uygulamalar

Birim çember

Üçgende kosinüs teoremini

ÜÇGENDE ALAN

Üçgende sinüs teoremi

8. VEKTÖRLER

Vektörlerde işlemler

Vektörlerde Toplama Çıkarma

İki vektörün toplamını ve vektörün bir gerçek sayıyla çarpımını cebirsel ve geometrik olarak gösterme.

9 . VERİ

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. OLASILIK

Basit Olayların Olasılıkları

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramları

Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplama

Mantık

Makale Sayısı: 4

Bölme Bölünebilme

Makale Sayısı: 4

Oran Orantı

Makale Sayısı: 4

Kartezyen Çarpım Bağıntı

Makale Sayısı: 1

Ebob Ekok

Makale Sayısı: 1