İşçi havuz problemleri çözümlü sorular

Kategori: İşçi havuz problemleri çözümlü sorular konu anlatımı Salı, 19 Ocak 2016 tarihinde yayınlandı.
Matematik 9. sınıf işçi havuz problemleri test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır. 7.Sınıf matematik işçi havuz problemleri soruları Teog , ygs , lys , kpss gibi sınavlarda da sorulmaktadır.

 

1)

Bir işçi bir işi tek başına 10 günde yapıyor.

Bu işçi 5 günde aynı işin

kaçta kaçını yapar ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

İşin tamamını yani 10 da 10 unu , 10 günde yapıyorsa,

1 günde işin 10 da 1 ini yapar. ( 10 parçada 1 parçasını )

5 günde ise

5. ( 1 / 10 ) = 5 / 10 sadeleşince

1/ 2 sini yapar denir. ( yarısını yapar.)

Orantı yolu ile çözelim;

10 günde 10 / 10 unu yaparsa ,

5 günde x / 10 unu yapar .

Gün ile işin miktarı arasında doğru orantı vardır.

Gün arttıkça yapılan işin miktarıda artar.

10 . ( x / 10 ) = 5 . ( 10 / 10 ) ise

10x / 10 = 5 olup buradan x = 5 olur . yani 10 da 5 i yarısıdır.

2 .yol : Formül yolu ,


10
.5 = x

ise x = 1/2 olur.

     

2)

Bir işçi bir işi 20 günde yaparsa ,

aynı işin 3/5 ini kaç günde yapar?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

20 günde 5 / 5 i yapılırsa ,

x günde 3 / 5 i ni yapar

-----------------------------------

Gün sayısı arttıkça yapılan işin miktarıda artar .

Doğru orantı var , çapraz çarpımlar eşitlenir.

x . ( 5/ 5 ) = 20 . ( 3 / 5 )

x . 1 = 60 / 5 ise x = 12 günde yapar.

     

3)

Bir işçi bir işi 30 günde yapıyor .

Aynı nitelikte 5 işçi bu işi kaç günde

bitirirler?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

1 işçi 30 günde bitirirse ,

5 işçi x günde bitirir

------------------------------

İşçi sayısı arttıkça işin yapılma süresi azalacaktır.

O halde ters orantı vardır. Düz çarpma yapılacak.

5 . x = 1 . 30

x = 30 / 5

x = 6 günde bitirir.

     

4)

Ahmet bir işi tek başına 12 günde,

Selim aynı işi tek başına 8 günde yapıyor.

İkisi birlikte çalışırsa kaç günde yaparlar?

 

 

 

 

Çözüm :

(   1 
  12
 +   1 
  8
) . t  =   1     
  1

İşin tamamı

1/1 diyelim

Payda eşitlenip toplama işlemi yapılıca,

( 5 / 24 ) . t = 1 ise

t = 24 / 5 olur.

demekki birlikte 24/5 = 4 ,8 günde yapılırmış.

     

5)

Oya bir işi 8 günde , Jale ise

aynı işi 10 günde yapıyor. İkisi birlikte

3 gün çalıştıktan sonra , kalan işi Jale tek başına

kaç günde yapar ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

(   1 
  8
 +   1 
  10
) . 3  =  x

İşin 3 günde yapılan

kısmına x diyelim.

Her ikisininde bir günde yaptığı iş miktarını

3 ile çarpılınca , 3 günde yapılan iş bulunur.

Birinci kesir 5 , ikinci kesir 4 ile genişletilir.

( 9 / 40 ) . 3 = 27 / 40 = x ise işin 27 / 40 ı yapıldı.

Kalan kısım ( 40 / 40 ) - ( 27 / 40 ) = 13 / 40 olur.

(   1 
  10
) . t  =   13 
  40

Jale tek başına

t günde 13 / 40 ını yapıcak.

Bu eşitlikten ,

t = 10 . ( 13 / 40 )

t = 13 / 4 = 3,25 günde yapar.

     

6)

Aynı kapasitede 2 işçi bir işi 8 günde bitirebiliyor.

Bu işçilerden biri aynı işi tek başına

kaç günde bitirir?

A) 4 B ) 8 C) 12 D) 12 E ) 16

 

 

 

 

 

Çözüm :

2 işçi 8 günde yaparsa

1 işçi x günde yapar

---------------------------

T. O ise ( İşçi sayısı azalırsa işin bitirilme süresi uzar artar.)

Ters orantıda düz çarpma yapılır . eşitlenir.

1 . x = 2 . 8

x = 16 günde yapar.

Cevap : E

     

7)

Bir işçi bir işi 16 günde bitiriyor .

Hızını 1/3 oranında azaltırsa

aynı işi kaç günde bitirir?

 

A) 12 B ) 20 C) 24 D) 32 E ) 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

İşçinin hızı V olsun . Hızını V . ( 1 / 3 ) azaltıyoruz.

V - ( V / 3 ) = 2V / 3 olur yeni hızı.

V hızı ile 16 günde yaparsa,

( 2 V / 3 ) hızı ile x günde yapar

-------------------------------------------

Hız azaldıkça işin bitirilme süresi artar. Ters orantı var.

O halde düz çarpma yapılır.

x . ( 2 V/3 ) = 16 . V eşitliğinde V ler sadeleşir.

2 x / 3 = 16 ise içler dışlar çarpımından,

2 x = 3 . 16

2x = 48

x = 48 / 2

x = 24 olur.

Cevap : C

     

8)

Bir musluk boş havuzu 12 saatte doldurabiliyor.

Bu musluğun havuzu 8 saatte doldurabilmesi için

hızını hangi oranda arttırmalıdır?

 

A) 1/3 B ) 1/2 C) 2/3 D) 4/3 E ) 3/4

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

V hızı ile 12 saatte dolduruyorsa ,

x hızı ile 8 saatte doldurur.

----------------------------------------

Hız arttıkça dolum süresi azalacaktır.

(daha kısa sürede dolacaktır.) doğal olarak.

Ters orantı var.

8 x = 12 V olup buradan x = 12 V / 8 = 3 V / 2 olur.

Son hızdan ilk hızı çıkaralım.

3V / 2 - V = V / 2 ise

V / 2 demek V nin 1 / 2 ile çarpımı demek.

Cevap : B

     
Gösterim: 11841