Üçgende açı kenar bağıntıları çözümlü sorular

Üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili çözümlü sorular . ygs, lys,kpss 9.sınıf matematik üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişki.

ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI

Bir üçgende küçük açının karşında en küçük, en kısa kenar,

en büyük açının karşısında en büyük, en uzun kenar bulunur.

Üçgende Açı Kenar soruları    

1)

üçgende açı kenar soru

Şekilde ABC üçgeninde en büyük açı

ABC ise , verilenlere göre x in ,

tam sayı değeri kaç br dir?

A) 11   B ) 10    C ) 9

D ) 8      E) 7

 

Çözüm :

10 - 2 < x < 10 + 2

8 < x < 12 olur.

x bu üçgende en uzun kenar olur.

x in yerine 10 dan büyük olan tam sayı 11 gelebilir.

Cevap : A

 

     

2)

üçgende açı kenar soru

Şekildeki üçgende |AB| = 10 br ise,

verilenlere göre ABC üçgeninin

çevresinin alabileceği en büyük

tamsayı değeri kaç birimdir?

A) 15   B ) 19    C ) 24

D ) 25      E) 26

 

 

 

Çözüm :

|BD| = 6 olur .

6 - 3 < | BC | < 6 + 3 olup

3 < | BC | < 9 ise | BC | en çok 8,9 gibi bir sayı alalım.

Ayrıca ,

4 - 3 < | AC | < 4 + 3

1 < | AC | < 7 ise | AC | en çok 6 , 9 gibi bir sayı alalım.

Çevre = 10 + 8,9 + 6,9 = 25 ,8 oluyorsa

Çevre tam sayı olarak en çok 25 birim olur.

Cevap : D

     

3)

üçgende açı kenar soru

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

x in alabileceği tam sayı değerleri

toplamı kaçtır?

A) 11   B ) 15    C ) 17

D ) 21     E) 26

 

Çözüm :

Cevap : D

     

4)

üçgende açı kenar soru

Şekildeki üçgende,

m ( A ) < 90 ise verilenlere göre ,

x in alabileceği en büyük tam sayı

değeri kaçtır?

A) 4   B ) 5    C ) 6

D ) 7     E) 8

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üçgende dar açı kuralı ,

x 2 < 3 2 + 5 2

x 2 < 9 + 25

x 2 < 34

x < √34

Ayrıca üçgen eşitsizliğine göre ;

| 5 - 3 | < x < 5 + 3

2 < x < 8 olur.

√34 köklü sayısı sayı doğrusunda

√25 ile √36 arasında yani 5 ile 6 arasındadır.

Buna göre x in üst sınırı 5 olmaktadır.

2 < x < √34 , aralığındaki en büyük tam sayı 5 olur.

Cevap : B

     

5 )

üçgende açı kenar

Şekildeki üçgende,

m ( A ) < 90 ise verilenlere göre ,

x in alabileceği en küçük tam sayı

değeri kaçtır?

A) 2   B ) 3    C ) 9

D ) 10     E) 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üçgende geniş açı kuralı ,

x 2 > 8 2 + 6 2

x 2 > 64 + 36

x 2 > 100

x > √100

x > 10

Ayrıca üçgen eşitsizliğine göre ;

| 8 - 6 | < x < 8 + 6

2 < x < 14 olur.

√100 köklü sayısı sayı doğrusunda 10 olup

√81 ile √121 arasında yani 9 ile 11 arasındadır.

Buna göre x in alt sınırı 11 olmaktadır.

√100 < x < 14 , aralığındaki en küçük tam sayı 11 olur.

Cevap : E

     

Gösterim: 31035