Denklem problemleri testi ve çözümlü soruları 7. sınıf Matematik denklemler konu anlatımı. 7. Sınıf Denklemler 14 tane soru çözümü.

1)

Hangi sayıya 9 eklenirse 11 e eşit olur?

x+9=11 ise x=?

 

Çözüm :

x+9=11

x=11-9 bu adımda +9 sayısı eşitliğin sağ tarafına -9 olarak yazılır.

x=2

     

2)

Hangi sayının 6 eksiği 2 ye eşit olur?

x-6=2 ise x=?

 

 

Çözüm :

x-6=2 ise

x=2+6 bu adımda -6 sayısı eşitliğin sağ tarafına +6 olarak yazılır.

x=8

     

3)

Hangi sayının 2 katının 5 eksiği 17 dir?

Denklemi 2x-5=17 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

2x-5=17 

2x=17+5 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

2x=22 

x=22/2 (Bu adımda eşitliğin her iki tarafı 2 ye bölündü,

ve solda 2ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=11 

     

4 )

Hangi sayının 3 katının 7 eksiği 20 dir?

Denklemi 3x-7=20 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3x-7=20 

3x=20+7 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

3x=27 

x=27/3 ( Bu adımda eşitliğin her iki tarafı

3 e (x in katsayısına) bölündü, ve solda 3ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=9 

     

5 )

5 katının 9 fazlası 44 olan sayı kaçtır?

5x+9=44 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

5x+9=44

5x=44-9 Bu adımda +9 eşittir in sağ tarafına -9 olarak yazılır.

5x=35

5x:5=35:5 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 5 e bölündüğünde; 

x=7 

     

6)

7 katının 5 fazlası 68 olan sayı kaçtır?

7x+5=68 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

7x+5=68

7x=68-5 Bu adımda +5 eşittir in sağ tarafına -5 olarak yazılır.

7x=63

7x:7=63:7 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 7 ye bölündüğünde; 

x=9 

     

7)

Hangi sayıya 5 eklenirse -8 e eşit olur?

x+5=-8 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+5=-8

x=-8-5 Bu adımda +5 sağ tarafa -5 olarak yazılıp 

x=-13 Aynı işaretli iki negatif sayı toplanmış ve sonuç -13 olmuştur.

     

8)

Funda parasının yarısı ile kitap ,

1 / 3 ü ile de ,

yiyecek alıyor. Toplam 20 lira

harcadığına göre kaç lirası kaldı?

 

A) 4 B) 12 C ) 24 D) 36

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Paranın tamamı x olsun .

  x    
  2
+   x    
  3
= 20
( 3 )   ( 2 )    
  3x  
  6
+   2x  
  6
=  20
  5x  
  6
=  20

içler dışlar çarpımından ,

5 x = 6 . 20

5x = 120

x = 120 : 5

x = 24 lira

24 lirası varmış , geriye 24 - 20 = 4 lira kaldı.

     

9)

3 katının 15 fazlası 36 olan sayı kaçtır?

 

A) 5 B) 6 C ) 7 D) 8

 

 

 

 

Çözüm :

Aranan sayı x olsun.

3 . x + 15 = 36

3x = 36 - 15

3x = 21

x = 21 / 3

x = 7 dir.

     

10)

Bir sınıftaki öğrenciler sıralara

2 şerli oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyor.

3 erli oturduklarında ise 4 sıra boş kalıyor.

Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

 

A) 17 B) 30 C ) 39 D) 51

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Sıra sayısı x tane olsun.

Her sıraya 2 kişi oturunca ,

öğrenci sayısı = 2 .x + 5 ( oturanlar + ayaktakiler )

Her sıraya 3 kişi oturunca , sıra sayısı 4 tane azalır.

Yani x - 4 tane sıraya 3 erli oturuyorlar.

öğrenci sayısı = 3 . ( x - 4 ) olur.

O halde ,

3 .( x - 4 ) = 2 . x + 5 eşitliği çözülür.

3 x - 12 = 2x + 5

3x - 2x = 5 + 12

x = 17 tane sıra olur.

öğrenci sayısıda ,

2 x + 5 idi. Buradan ,

2 . 17 + 5 = 34 + 5 = 39 öğrenci vardır.

     

11)

Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 105 ise,

bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 27 B ) 35 C ) 37 D ) 39

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Ardışık tek yada çift sayılar 2 şer artar.

sayılar sırayla x, x + 2 , x + 4 olur.

x + x + 2 + x + 4 = 105

3x + 6 = 105

3x = 105 -6

3x = 99

x = 99/3

x = 33 ise

büyük sayı x + 4 olup 33+ 4 = 37 olur.

     

12)

Büyüğü küçüğünün 5 katı olan iki sayının farkı 140

olduğuna göre ,büyük sayı kaçtır?

A) 28 B ) 168 C ) 175 D ) 210

 

 

 

Çözüm :

küçük sayı x , büyük sayı 5x olur.

5x - x = 140 ise ,

4x = 140

x = 35

Büyük sayı 35 . 5 = 175

     

13)

Semih 8 , Babası 36 yaşındadır .

Kaç yıl sonra babasının yaşı ,

Semih 'in yaşının 3 katı olur?

A) 4 B ) 6 C ) 7 D ) 8

 

 

 

 

Çözüm :

x yıl sonra Semih 8 + x , Babası 36 + x yaşında olur.

Semih in yaşının 3 katı , babanın yaşına eşit olacaksa,

3 . ( 8 + x ) = 36 + x

24 + 3x = 36 + x

3x - x = 36 -24

2x = 12

x = 6

     

14)

Anne ile kızının yaşları toplamı 28 dir.

4 yıl sonra Annenin yaşı kızının yaşının

3 katı olacağına göre ,

Anne şimdi kaç yaşındadır?

A) 22 B ) 23 C ) 24 D ) 26

 

Çözüm :

Kızın yaşı x dersek , Annenin yaşı 28-x olur.

4 yıl sonra Kız x + 4 , Anne 28 - x + 4 = 32 - x olur .

Kızın yaşının 3 katını alıp Annenin yaşına eşitleyelim.

3 . ( x + 4 ) = 32 - x

3 x + 12 = 32 - x

3x + x = 32 - 12

4 x = 20

x = 20 / 4

x = 5 ( Kızın yaşı 5 olur.)

Annenin yaşı ise 28 - 5 = 23 olur. Cevap B

     

Devamı ..Denklem Problemleri Çözümlü Sorular 2

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın.. 

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.