Fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular ygs, lys, kpss , 10.sınıf fonksiyonlar çözümlü sorular , 9.sınıf fonksiyonlar testi.

Soru 1

f ( x ) = 5 x - 17 ve g ( x ) = 7x + 13 ise

( f + g ) (x ) = ?

( f - g ) (x ) = ?

Çözüm :

Fonksiyonlarda toplama işlemi yapılır.

Aynı dereceli olanlar birlikte işlem yapılır .

x li olanlar x li olanlarla , sayılar ise sayılarla toplanır.

( f + g ) (x ) = f ( x ) + g ( x )

f ( x ) + g ( x ) = 5 x - 17 + 7x + 13

f ( x ) + g ( x ) = 12x - 4

Fonksiyonlarda Çıkarma işlemi yapılır.

( f - g ) (x ) = f ( x ) - g ( x )

f ( x ) - g ( x ) = 5 x - 17 - ( 7x + 13 )

f ( x ) - g ( x ) = 5 x - 17 - 7x - 13

f ( x ) - g ( x ) = - 2x - 30

Soru 2

f ( x ) = 3 x - 4 ve g ( x ) = 2x + 5 ise

( f . g ) (x ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonlarda çarpma işlemi yapılır.

Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği yapılır.

f ( x ) . g ( x ) = ( 3 x - 4 ) . ( 2 x + 5 )

= 3 x . 2 x + 3 x . 5 - 4 . 2 x - 4 . 5

= 6 x 2 + 15 x - 8 x - 20

f ( x ) . g ( x ) = 6 x 2 + 7 x - 20

Soru 3

f = { ( 1 , 3 ) , ( 2 , 5 ) , ( 3 , 2 ) , ( 4 , 7 ) }

g = { ( 2 , 4 ) , ( 4 , 3 ) , ( 5 , 1 ) , ( 6 , 8 ) }

fonksiyonları veriliyor.

( f + g ) =? toplam fonksiyonu nedir?

f . g =? çarpım fonksiyonu nedir?

 

 

Çözüm :

Liste biçiminde verilen fonksiyonlarda işlemler ,

ortak elemanlar üzerinden yapılır.

Buna göre tanım kümelerinin ortak elemanları ,

f nin tanım kümesi = { 1,2,3,4 } sıralı ikilideki birinci bileşen.

g nin tanım kümesi = { 2,4,5,6 }

ortak olanlar 2 ve 4

( f + g ) ( 2 ) = f ( 2 ) + g ( 2 ) = 5 + 4 = 9

( f + g ) ( 4 ) = f ( 4 ) + g ( 4 ) = 7 + 3 = 10

f + g = { ( 2 , 9 ) , ( 4 , 10 ) }

Çarpma işlemi ,

( f . g ) ( 2 ) = f ( 2 ) . g ( 2 ) = 5 . 4 = 20

( f . g ) ( 4 ) = f ( 4 ) . g ( 4 ) = 7 . 3 = 21

f . g = { ( 2 , 20 ) , ( 4 , 21 ) }

Soru 4

A = { 1, 2 , 3 , 4 } ve B = { 1 , 4 , 7 , 10 }

f : A --->B ye tanımlı f ( x ) = 3 x - 2 kuralı ile

verilen fonksiyonu liste yöntemi ile gösteriniz.

 

 

Çözüm :

Tanım kümesindeki elemanları tek tek fonksiyonda

yazarak değerlerini buluruz.

f ( 1 ) = 3 . 1 - 2 = 3 - 2 = 1 olup , ( 1 , 1 ) eşlemesi olur.

f ( 2 ) = 3 . 2 - 2 = 6 - 2 = 4 olup , ( 2 , 4 )

f ( 3 ) = 3 . 3 - 2 = 9 - 2 = 7 olup , ( 3 , 7 )

f ( 4 ) = 3 . 4 - 2 = 12 - 2 = 10 olup , ( 4 , 10 )

f = { ( 1 , 1 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 7 ) , ( 4 , 10 ) }

Soru 5

f ( x ) = 5x + 13 ise f ( - 4 ) değeri kaçtır?

 

 

Çözüm :

x in yerine - 4 yazalım.

f ( - 4 ) = 5 . ( -4 ) + 13

f ( - 4 ) = -20 + 13

f ( - 4 ) = -7

Soru 6

f ( x ) = 3 x - 11 ise f ( x + 5 ) fonksiyonun

kuralı nedir?

 

 

Çözüm :

Bu sefer fonksiyonda x in yerine bir sayı değil ,

x+ 5 yazmalıyız.

f ( x + 5 ) = 3 . ( x + 5 ) - 11 ise dağıllma özelliği yapılır.

f ( x + 5 ) = 3 x + 15 - 11

f ( x + 5 ) = 3 x + 4 olur.

Soru 7

f ( x - 2 ) = 7 x - 5

olduğuna göre f ( 4 ) değeri kaçtır ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyon f( x ) in eşiti olarak verilmediği için ,

x in yerine 4 yazamayız . Çünkü 4 yazarsak

f ( 4 - 2 ) = f(2) nin eşitini buluruz.

Bu yüzden x -2 = 4 denir ve buradan x = 6 olur.

Şimdi x in yerine 6 yazılırsa ;

f ( 6 - 2 ) = 7 . 6 - 5

f ( 4 ) = 42 -5

f ( 4 ) = 37 bulunur.

Soru 8

f ( 3x - 7 ) = x + 13 ise f ( 5 ) değeri kaçtır?

 

 

Çözüm:

3x - 7 = 5 ise x = (5 + 7 ) / 3 = 4 olur.

x in yerine 4 yazalım.

f ( 3. 4 - 7 ) = 4 + 13

f ( 12 - 7 ) = 17

f ( 5 ) = 17

Soru 9

f ( x ) = 3 x 2- ( 2a + 1 ) x - 4

fonksiyonu veriliyor.

f ( - 2 ) = - 10 olduğuna göre a kaçtır?

 

 

Çözüm :

x in yerine -2 yazılır.

f ( - 2 ) = 3 .( -2 ) 2 - ( 2 a +1 ) . ( - 2 ) - 4

- 10 = 3 . 4 + 4a + 2 - 4

- 10 = 12 + 4a - 2

- 10 = 4a + 10

-10 - 10 = 4a

-20 = 4 a

a = -20 / 4

a = -5

Soru 10

f ( x ) = x - 3 ise f nin ters fonksiyonun kuralı

f - 1 ( x ) = ?

 

 

Çözüm :

y = f(x)

y = x - 3 ise, x ' in y cinsinden eşitini bulunur.

y + 3 = x

bundan sonra x e , f - 1 ( x ) deyip , y yede x deriz.

f - 1 ( x ) = x + 3 olur.

Soru 11

f ( x ) = 5x - 2 ise f nin ters fonksiyonun kuralı

f - 1 ( x ) = ?

 

 

Çözüm :

y = f(x)

y = 5x - 2 ise, x ' in y cinsinden eşitini bulunur.

y + 2 = 5x

x = ( y + 2 ) / 5

bundan sonra x e , f - 1 ( x ) deyip , y yede x deriz.

f - 1 ( x ) = ( x + 2 ) / 5 olur.

Soru 12

f ( x ) = x - 3 ise f - 1 ( 5 ) değeri kaçtır ?

 

 

Çözüm :

f ( a ) = b ise , a = f - 1 ( b ) dir.

f ( x ) fonksiyonu kaçı 5 e eşlemiştir?

x - 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

sağlaması :

f ( 8 ) = 8 - 3 ise

f ( 8 ) = 5 olup , fonksiyon 8 i , 5 e eşleyen ( 8 , 5 ) dir.

f - 1 ( 5 ) = 8 olur.

2. yol : f ( x ) in ters fonksiyonun kuralını alıp,

x in yerine 5 yazarız .

f - 1 ( x ) = x + 3 olup ,

f - 1 ( 5 ) = 5 + 3 = 8 olur.

Soru 13

f ( x ) = x + 5 ise f - 1 ( 7 ) = ?

 

Çözüm :

f - 1 ( x ) = x - 5

f - 1 ( 7 ) = 7 - 5 = 2

Soru 14

f ( x ) = 2x - 5 ise f - 1 ( -4 ) = ?

 

 

Çözüm :

f - 1 ( x ) = ( x + 5 ) / 2

f - 1 ( -4 ) = ( -4 + 5 ) / 2

f - 1 ( -4 ) = 1 / 2

Soru 15

f ( x - 1 ) = 3 x - 7 ise f - 1 ( 5 ) = ?

 

 

Çözüm :

f ( x - 1 ) = 3 x + 7 ise x - 2 = f - 1 ( 3x - 7 )

3x - 7 = 5 eşitliğinden x çekilir.

3x = 5 + 7

3x = 12

x = 12 / 3 = 4 olur. x in yerine 4 yazılır.

4 - 2 = f - 1 ( 3 . 4 - 7 )

2 = f - 1 ( 5 ) olur.

Soru 16

f ( 4 x - 9 ) = 5 x + 13 ise f - 1 ( - 2 ) = ?

 

 

Çözüm :

f ( 4 x - 9 ) = 5 x + 13 ise 4 x - 9 = f - 1 ( 5x + 13)

5x + 13 = -2 ise

5x = -15

x = -3 yazılacak.

4 . ( - 3 ) - 9 = f - 1 ( 5 .(-3)+ 13)

-12 - 9 = f - 1 ( -15 + 13)

- 21 = f - 1 ( - 2 ) ise

f - 1 ( - 2 ) = - 21 olarak bulunur.

Soru 17

f ( x ) = 3 x - 7 ve g (x ) = 2x + 5 ise

verilen fonksiyonların bileşkesi nedir?

f o g ( x ) =?

 

 

Çözüm :

Bileşke fonksiyon bulmak için ,

ikinci fonksiyon , birinci fonksiyonda x in yerine yazılır.

f o g ( x ) = f [ g ( x ) ]

f o g ( x ) = 3 g ( x ) - 7

f o g ( x ) = 3 .( 2x + 5 ) - 7

f o g ( x ) = 6x + 15 - 7

f o g ( x ) = 6x + 8

Soru 18

f ( x ) = 4 x + 5 ve g (x ) = 3 x -14 ise

f o g ( 2 ) =? değeri kaçtır?

 

 

Çözüm :

Bileşke fonksiyon alınır ve x i n yerine 2 yazılır.

Ancak daha kolay çözüm yapabiliriz.

f o g ( 2 ) = f [ g ( 2 ) ]

f o g ( 2 ) = 4. g ( 2 ) + 5      [ g (2 ) = 3 .2 - 14 = -8 olur ]

f o g ( 2 ) = 4 .( 3 . 2 - 14 ) + 5

f o g ( 2 ) = 4 . ( -8 ) + 5

f o g ( 2 ) = -32 + 5

f o g ( 2 ) = - 27

Soru 19

f ( x ) = 2 x - 5 ise

f ( x+ 1 ) in f ( x ) türünden eşiti nedir?

 

 

Çözüm :

Verilen fonksiyonda f ( x ) in eşiti x cinsinden çekilir.

f ( x ) = 2 x - 5 ise

f ( x ) + 5 = 2 x

x =[ f ( x ) + 5 ] / 2 olur. Bulunan bu x in eşiti ,

f ( x + 1 ) fonksiyonunda x in yerine yazılacak.

f ( x + 1 ) = 2 . ( x + 1 ) - 5 olur.

f ( x + 1 ) = 2x + 2 - 5 = 2x - 3 olur.

x in yerine daha önce bulduğumuz x = [ f ( x ) + 5 ] / 2 yazılırsa,

f ( x + 1 ) = 2 . [ f ( x ) + 5 ] / 2 - 3 ( 2 ler sadeleşir.)

f ( x + 1 ) = f ( x ) + 5 - 3

f ( x + 1 ) = f ( x ) + 2 olarak yazılmış olur.

Devamı ..Fonksiyonlar Çözümlü Sorular 2

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.