Matematik 10. sınıf fonksiyonlar ile ilgili çözümlü sorular anlatılmaktadır.Fonksiyon çeşitleri, doğrusal fonksiyon , sabit fonksiyon, birim fonksiyon ,birebir fonksiyon , örten fonksiyon , ters fonksiyon konusu ile ilgil, çözümlü örnekler bulunmaktadır.

 

FONKSİYONLAR

Yukarıdaki şekilde fonksiyonun soruda verilen kuralına göre ,

tanım kümesindeki elemanlara karşılık gelen görüntü değerlerine yapılan eşlemeler görülmektedir.

Görüntü kümesi olan f (A) kümesindeki sıralı ikililer , dik koordinat düzleminde yerleri belirlenerek doğrusal fonksiyonun grafiği çizilebilir. Grafik çizimi için doğru grafiği çizme sayfasını inceleyebilirsiniz.

Soru 1

f ( x ) = x + 7 ise f ( 4 ) = ? 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine 4 yazılır.

f ( 4 ) = 4 + 7

f ( 4 ) = 11

Soru 2

f ( x ) = 3 x + 5 ise f ( 8 ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine 8 yazılır.

f ( 8 ) = 3 . 8 + 5

f ( 8 ) = 24 + 5

f ( 8 ) = 29

Soru 3

f ( x ) = 2x - 5 ise f ( -7 ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine -7 yazılır.

f ( -7 ) = 2 . (-7) - 5

f ( -7 ) = -14 - 5

f ( -7 ) = -19

Soru 4

f ( x ) = x + 5 ise f ( x+8 ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine x+8 yazılır.

f ( x+8 ) = x + 8 + 5

f ( x + 8) = x + 13

Soru 5

f ( x ) = 4x - 7 ise f ( 5x ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine 5x yazılır.

f ( 5x ) = 4.(5x) - 7

f ( 5x ) = 20x - 7

Soru 6

f ( x ) = 3x - 24 ise f ( 5x + 7 ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine 5x+7 yazılır.

3 parantezin içindekilerle çarpılır.

f ( 5x+7 ) = 3.(5x+7) - 24

f ( 5x+7 ) = 15x + 21 - 24

f ( 5x+7 ) = 15x - 3

Soru 7

f ( x ) = -7x - 8 ise f ( 2x+4 ) = ?

 

 

Çözüm :

Fonksiyonda x in yerine 2x+4 yazılır.

f ( 2x+4 ) = -7.(2x+4) - 8

f ( 2x+4 ) = -14x - 28 - 8

f ( 2x+4 ) = -14x - 36

Soru 8

f ( x+2 ) = x -9 ise f ( 7 ) = ? 

 

 

Çözüm :

x+2 , 7 ye eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine 5 yazılır.

x+2=7

x=7-2

x=5

f ( 5+2 ) = 5 -9

f ( 7 ) = -4 

Soru 9

f ( x-3) = 5x -7 ise f ( 8 ) = ? 

 

 

Çözüm :

x-3 , 8 e eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine 11 yazılır.

x-3=8

x=8+3

x=11

f ( 11-3 ) = 5.11 -7

f ( 8 ) = 55-7

f ( 8 ) = 48 

Soru 10

f ( 3x-1) = 4x +9 ise f ( 5 ) = ? 

 

 

Çözüm :

3x-1 , 5 e eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine 2 yazılır.

3x-1=5

3x=5+1

3x=6

x=6/3

x=2

f ( 3.2-1 ) =4.2 +9

f ( 6-1 ) = 8+9

f ( 5 ) = 17 

Soru 11

f ( 2x-7) = 3x - 4 ise f ( -19 ) = ?

 

 

Çözüm :

2x-7 , -19 a eşitlenip x yalnız bırakılır.

Fonksiyonda x in yerine -6 yazılır.

2x-7=-19

2x=-19+7

2x=-12

x=-12/2

x=-6

f ( 2.(-6)-7 ) =3.(-6) - 4

f ( -12- 7) = -18 - 4

f ( -19 ) = -22

Soru 12

f ( x) = x+5 ise f - 1 ( 13) = ?

 

 

Çözüm :

Ters fonksiyon söz konusu ise

x+5 , 13 e eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine 8 yazılır.

x+5= 13

x=13-5

x=8

f ( x ) =x+5 ise

x= f - 1 ( x+5 )

8= f - 1 ( 8+5 )

8= f - 1 ( 13 )

Soru 13

f ( x) = 3x-2 ise f - 1 ( -14) = ?

 

 

Çözüm :

3x-2 , -14 e eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine -4 yazılır.

Aslında -4 cevaptır.

3x-2= -14

3x=-14+2

3x=-12

x=-12/3

x=-4

f ( x ) =3x - 2 ise

x= f - 1 ( 3x-2 )

-4= f - 1 ( 3.(-4)-2 )

-4= f - 1 ( -12-2 )

-4= f - 1 ( -14 ) olduğu görülür.

Soru 14

f (2x-1) = 3x-7 ise f - 1 (5 ) = ?

 

 

Çözüm :

3x-7 , 5 e eşitlenip x çekilir.

Fonksiyonda x in yerine 4 yazılır.

3x-7= 5

3x=5+7

3x=12

x=12/3

x=4

f (2 x -1) =3x -7 ise

2x-1= f - 1 ( 3x-7 )

2.4 - 1= f - 1 ( 3.4 - 7 )

8 - 1= f - 1 ( 12 - 7 )

7= f - 1 ( 5 ) olduğu görülür.yada

f - 1 ( 5 ) = 7 olur.

FONKSİYONLAR

A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere ,

A X B  kartezyen kümesinin alt kümelerine bağıntı denir.

Bu bağıntılar aşağıdaki iki koşulu sağlaması halinde A dan B ye fonksiyondur denir.

Fonksiyon olma şartları ;

A  tanım kümesi  ve  B değer kümesi olsun .

1) Tanım kümesindeki her eleman mutlaka eşlenmeli , eşlenmeyen eleman kalmamalıdır.

2) Tanım kümesindeki her elemanın sadece bir görüntüsü olmalı ve bir kez eşlenmelidir .

Buna pratik örnek verecek olursak ,

Her çocuğun bir yaşı vardır .

Tanım kümesindeki elemanlar çocuklar olsa , Değer kümesi ise yaşları olmaktadır.

Dikkat edilecek olursa farklı çocukların aynı yaşta olabilmektedir.

 

 

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.