Üslü sayılar çözümlü sorular

Kategori: Üslü sayılar Salı, 26 Ocak 2016 tarihinde yayınlandı.
Matematik 9. Sınıf Üslü sayılarla ilgili çözümlü test soruları ve cevapları anlatılmaktadır.

Üslü ifadelerde toplama , çıkarma , çarpma , bölme , dört işlem , sadeleştirme ortak paranteze alma

üslü denklemler ve üslü ifadelerde bilinmeyenli denklem soruları anlatılmaktadır.

ÜSLÜ SAYILAR

Üslü Sayılar port1

Soru 1

I) 23 = 8

II) 35 . 32 = 9 5+ 2

III) 520 : 54 = 55

IV) 50.10-2 = 0,005. 102

V) 815 = 320

Yukarıda verilen üslü sayılardaki

eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

Çözüm :

I. madde doğru ,

2 nin üçüncü kuvveti 3 tane 2 nin çarpımı olduğunudan

2 üssü 3 sayısı 8 e eşittir.

II. madde yanlış ,

Üsü sayılarda çarpma işlemine göre ,

tabanlar eşit olunca üsler toplanır. Taban aynı kalır.

35 . 32 = 3 5+ 2

III. madde yanlış ,

Üslü sayılarda bölme işlemine göre

tabanlar aynı olması durumunda üsler çıkarma işlemi yapılır.

520 : 54 = 520-4 = 516 olur.

IV. madde doğru ,

50 sayısı 2 kez 10 a bölününce 50.10-2 = 0,5 olur.

0,005 sayısı 2 kez 10 ile çarplınca virgül 2 basamak sağa kayar

0,005.102 = 0,5 olur.

V. madde doğru ,

81 sayısı 3 üssü 4 olarak yazılıp ,

üslü sayılarda üssün üssündeki sayı çarpılır.

815 = 34.5 = 320 olur.

Cevap : C

Soru 2

Üslü sayılar çözümlü sorular

 

 

Çözüm :

Soruda verilen sayıları üslü sayı olarak yazarsak

daha kolay çözüm yapılabilir.

125 sayısının üslü yazılışı 5 üssü 3 olur.

1024 sayısının üslü yazılışı 2 üssü 10 olur.

Üslü sayılar çözümlü test

Sayılar üslü olarak yazıldıktan sonra,

parantezin içindeki sayılar üslü olarak

ortak çarpan parantezine alma işlemi yapıldı,

pay ve paydadaki gerekli sadeleştirmeler yapılır ve sonuç bulunur.

Cevap : D

Soru 3

25 sayısı kaça eşittir?

A) 7 B) 10 C) 16 D) 25 E) 32

 

 

Çözüm :

Soruda verilen sayıları üslü sayı olarak yazarsak

daha kolay çözüm yapılabilir.

125 sayısının üslü yazılışı 5 üssü 3 olur.

1024 sayısının üslü yazılışı 2 üssü 10 olur.

Üslü sayılar çözümlü test

Sayılar üslü olarak yazıldıktan sonra,

parantezin içindeki sayılar üslü olarak

ortak çarpan parantezine alma işlemi yapıldı,

pay ve paydadaki gerekli sadeleştirmeler yapılır ve sonuç bulunur.

Cevap : D

Soru 4

34 . 37 . 32 . 35 = ?

A) 312 B) 318 C) 1218 D) 183 E) 1812

Çözüm :

34 . 37 . 32 . 35 = 3 4 + 7 + 2 + 5 = 318

Cevap : B

Soru 5

16 . 81 . 125

çarpımının üslü sayı olarak yazılışı

hangisidir?

A) 2 4 . 53
B) 3 4 . 52
C) 2 4 . 35
D) 6 4 . 53
E) 8 4 . 53

Çözüm :

16 . 81 . 125 = 24 . 34 . 53 = ( 2 . 3 )4 . 53 = 6 4 . 53

 

Cevap : D

Soru 6

    5 11 . 5 3       
      5 12
= ?

 

A) 1 B) 5 C) 15 D) 25 E) 125

Çözüm :

   5 11 . 5 3       
     5 12
=     5 11 + 3      
   5 12
=  5 11 + 3     
 5 12
= 5 14 - 12 = 52

Cevap : D

Soru 7

59 - 58 = ?

A) 5
B) 52
C) 2. 58
D) 4. 58
E) 6. 58

Çözüm :

59 - 58 = 58 . 51 - 58 . 1 =

= 58 . ( 51 - 1 ) =

= ( 51 - 1 ) . 58

= 4 . 58

Cevap : D

Soru 8

212 + 29
25 + 22
= ?

 

212 + 29
25 + 22
= ( 23 .29 + 1 .29)
( 23 . 22+ 1 . 22)
=

 

= ( 23 + 1 ) . 29
( 23 + 1 ) . 22
= 29
22
= 2 9 - 2 = 27

 

Soru 9

2x = a

3x = b     olduğuna göre

72 x in a ve b türünden eşiti nedir?

Çözüm :

72 x = ( 8 . 9 ) x = 8 x . 9 x

= ( 23 ) x . ( 32 ) x = ( 2x ) 3 . ( 3x ) 2 =

= ( 2x ) 3 . ( 3x ) 2 = a 3 . b 2

 

Soru 10

 

Çözüm :

= 24 - 23
2 - 2
= (16 - 8 ). 22
1
= 8 . 4 = 32

Cevap : D

Soru 11

Çözüm :

= (-1). 56 . 26 . (-1). 5 - 3 . 2 -3 . 5 -3 =

= 2 6 - 3 . 5 6 - 3 - 3 = 23 . 5 0 = 8

Cevap : C

Soru 12

 

Çözüm :

Verilen ilk üslü ifadeyi , ikinci üslü ifadeye bölerek ,

kaç katı olduğunu bulabiliriz.

   

16 sayısı

2 üssü 4

olur.

 

üssün

üssü

çarpılır.

2 nin kuvvetleri

çıkarma yapıldı.

  16x + (1/4)    24 .[x + (1/4)]    24 x + 1  

=
=
=24 x + 1 - ( 4x - 2 )=23=8
 4 2x - 1     2 2 .[2 x - 1 ]    24 x - 2  

Cevap : B

Soru 13

Cevap : E

Soru 14

Cevap : B

Soru 15

     a = 2 48 , b = 3 36 , c = 5 24

olduğuna göre a , b , c nin küçükten büyüğe

sıralanışı nasıldır ?

A) a < b < c
B) a < c < b
C) c < b < a
D) c < a < b
E) b < a < c

Çözüm :

Üslü sayılarda sıralama işleminde dikkat edilecek en önemli

durumlar , tabanları aynı olan doğal sayılardan üssü en küçük olan

sayı küçük sayı olur .

Tabanlar farklı , fakat üsleri aynı olan doğal sayılarda ise ,

tabanı en küçük olan sayı yine en küçük sayı olacaktır.

Bu soruda tabanları aynı sayı yapabilmek zor olacaktır ,

bunun yerine üsleri aynı yapmalıyız.

Üslerin bölünebildiği en büyük ortak böleni ,

ebob ( 48 , 36 , 24 ) = 12 oluyor.

Üslü ifadeleri düzenleyelim.

a = 2 48 = 2 4 . 12 = ( 2 4 ) 12 = 16 12

b = 3 36 = 3 3 . 12 = ( 3 3 ) 12 = 27 12

c = 5 24 = 5 2 . 12 = ( 5 2 ) 12 = 25 12

en küçük a , sonra c , en büyük b olur.

a < c < b

Cevap : B

Devamı ..
Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2 Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular 2
Üslü Sayılar Çözümlü Test 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2  

 

Üslü sayılar ile ilgili çözümlü sorular . Üslü sayıların özellikleri konu anlatımı çözümlü sorular..Üslü sayılarda çarpma bölme nasıl yapılır ? Üssün üssü olunca ne yapılmalıdır ? teog ygs kpss açık öğretim lisesi matematik pratik öğrenmek için çözümlü örnekler .

     Üslü sayılar konusunu anlayabilmek ve üslü sayı sorularını çözebilmek için ,

üslü sayıların özelliklerinin çok iyi bilinmesi gereklidir.

    Matematik dersinin çok iyi bilinmesi gerekli konularından biri olan ,

ortaokul  teog , üniversite giriş , yüksek öğretime geçiş ygs , lisans yerleştirme sınavı lys ,

kamu personeli seçme sınavı kpss   gibi hayatımızı etkileyen yazılı ve test sınavlarında ,

karşımıza çıkan üslü sayılar konusunda başarılı olmak için , aşağıdaki özellikleri çok iyi

öğrenmeli ve soruların çözümünde çok iyi kullanmalısınız.

    Bu özelliklerin iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki uygulamalı soru örnekleri üzerinde ,

yazarak çalışarak alıştırma yapabilirsiniz.

 

Soruları değiştirmek için sorunun üzerinde tıklayınız. 

Gösterim: 143924