Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler çözümlü sorular

Matematik 9. Sınıf Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili çözümlü sorular anlatılmaktadır. 7. Sınıf ta da birinci dereceden denklemler anlatılmaktadır.Birinci dereceden denklemler sınırsız alıştırma ve örnek soru çözümlerini bu sayfamızda bulablirsiniz.

1)

Hangi sayıya 9 eklenirse 11 e eşit olur?

x+9=11 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+9=11

x=11-9 bu adımda +9 sayısı eşitliğin sağ tarafına -9 olarak yazılır.

x=2

     

2)

Hangi sayının 6 eksiği 2 ye eşit olur?

x-6=2 ise x=?

 

 

Çözüm :

x-6=2 ise

x=2+6 bu adımda -6 sayısı eşitliğin sağ tarafına +6 olarak yazılır.

x=8

     

3)

Hangi sayının 2 katının 5 eksiği 17 dir?

Denklemi 2x-5=17 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

2x-5=17 

2x=17+5 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

2x=22 

x=22/2 (Bu adımda eşitliğin her iki tarafı 2 ye bölündü,

ve solda 2ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=11 

     

4 )

Hangi sayının 3 katının 7 eksiği 20 dir?

Denklemi 3x-7=20 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3x-7=20 

3x=20+7 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

3x=27 

x=27/3 ( Bu adımda eşitliğin her iki tarafı

3 e (x in katsayısına) bölündü, ve solda 3ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=9 

     

5 )

5 katının 9 fazlası 44 olan sayı kaçtır?

5x+9=44 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

5x+9=44

5x=44-9 Bu adımda +9 eşittir in sağ tarafına -9 olarak yazılır.

5x=35

5x:5=35:5 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 5 e bölündüğünde; 

x=7 

     

6)

7 katının 5 fazlası 68 olan sayı kaçtır?

7x+5=68 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

7x+5=68

7x=68-5 Bu adımda +5 eşittir in sağ tarafına -5 olarak yazılır.

7x=63

7x:7=63:7 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 7 ye bölündüğünde; 

x=9 

     

7)

Hangi sayıya 5 eklenirse -8 e eşit olur?

x+5=-8 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+5=-8

x=-8-5 Bu adımda +5 sağ tarafa -5 olarak yazılıp 

x=-13 Aynı işaretli iki negatif sayı toplanmış ve sonuç -13 olmuştur.

     
     

 

 

1)

   x-3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

   Çözüm :

 

x = 5 + 3

x= 8

( -3 eşitliğin sağ tarafına +3 olarak yazıldı.)

Ç= { 8 } olur.

     

 2)

x+3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

x = 5 - 3

x= 2

( +3 eşitliğin sağ tarafına -3 olarak yazıldı.)

Ç= { 2 } olur.

 

     

 3)

x-7 = -12 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -12 +7

x= -5

Ç= { -5 }

     

 4)

 x+8 = -20 ise x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -20 -8

x= -28

Ç= { -28 }

     

 5)

 2x = 14 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = 14/2

x= 7

Ç= { 7 }

     

 6)

 5x = -40 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = -40/5

x= -8

Ç= {-8 }

     

 7)

 -7x = 28 ise x =?

 

 

 

 

Çözüm : 

 

x = 28/-7

x= -4

Ç= {-4 }

     

 8)

3x-7 = 35 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

3x = 35+7

3x= 42

x=42/3

x=14

Ç= {14 }

     

 9)

5x+9 = -46 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

5x = -46-9

5x = -55

x = -55 / 5

x = -11

Ç= {-11 }

     

 10)

7x+3 = 5x+21 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

7x - 5x = 21 - 3

2x = 18

x = 18 / 2

x = 9

Ç= { 9 }

     

11)

3.(2x-7) = 5x - 3 ise x =?

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

6x - 21 = 5x - 3

6x - 5x = -3 +21

x = 18

Ç= { 18 }

     

12)

5.(4x-2) = 3.(2x - 9) ise x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

20x - 10 = 6x - 27

20x - 6x = -27 +10

14x = -17

x = -17 / 14

5 parantezin içindekilere

dağılma özelliği uygulanarak çarpılır.

 

Ç= { -17 / 14}

     

 13)

4.(3x-8) = 6.(5x - 1) ise x =?

 

 

 

 

 

 

   

Çözüm :

 

12x - 32 = 30x - 6

12x - 30x = -6 +32

-18x = 26

x = 26 / -18

x = 13 / -9

Ç= { -13 / 9}

     

 14)

2x-(x-5(3x-1))=4.(3x-(4-2x)-1)

denkleminde x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

2x-(x-15x+5)=4.(3x-4+2x-1)

2x- ( -14x + 5) = 4.( 5x - 5 )

2x + 14x - 5 = 20x - 20

16x - 5= 20x - 20

16x -20x= - 20 + 5

-4x = - 15

x = -15 / -4

x = 15/ 4

Ç= { 15 / 4}

     
Gösterim: 17700