7. Sınıf Denklem Çözme

Matematik 7. Sınıf denklem çözme ile ilgili sorular ve çözümleri açıklamalı olarak anlatıldığı örnekler bulunmaktadır.

1)

x = 5 + 3

olduğuna göre x kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 15

Çözüm:

x in eşiti olarak 5 ile 3 ün toplamı verilmiş.

5 + 3 = 8 olduğu için x = 8 olur.

Cevap : B

 

2)

x = 5 ( -3 )

olduğuna göre x kaçtır?

A) - 15 B) - 2 C) 2 D) 8

Çözüm :

x ' in eşiti olarak 5 ile ( -3 ) sayısının çarpımı verilmiş.

Arada çarpma işareti olarak nokta yazılmamışsa da ,

5 ile parantezin içindeki çarpılır.

x = 5 . ( -3 ) ise x = -15 olur.

Cevap : A

 

3)

x = - 9 + 3

olduğuna göre x kaçtır?

A) -12 B) - 6 C) 6 D) 12

Çözüm :

-9 + 3 = -6 ise

x = -6 olur.

Cevap : B

 

4)

a = 20 - 8 : 2

olduğuna göre a kaçtır?

A) - 6 B) 6 C) 16 D) 24

Çözüm :

a sayısının eşitindeki işlem ,

işlem önceliğine göre yapılır , önce bölme yapılır.

a = 20 - 8 : 2

a= 20 - 4

a = 16 olur.

Cevap : C

 

5)

x = 3 ise

5 + x - 2 x =?

işleminin sonucu kaç olur?

A) - 2 B) 2 C) -6 D) 6

Çözüm :

verilen işlemde x in yerine 3 yazılarak işlem yapılır.

5 + 3 - 2 . 3 =

= 8 - 6

= 2 olur.

Cevap : B

 

6)

x = 5 ve y = 2x - 3

olduğuna göre y kaçtır?

A) -7 B) - 1 C) 4 D) 7

Çözüm :

y nin eşitinde verilen x in yerine 5 yazılır.

y = 2 . 5 - 3

y = 10 - 3

y = 7

Cevap : D

 

7)

x = 6 ve y = 2 ise

2x - 7y = ?

işleminin sonucu kaçtır?

A) -8 B) -5 C) -2 D) 2

Çözüm :

Sorulan ifade de x' in yerine 6 ve y' nin yerine de 2 yazılır.

2 . 6 - 7 . 2 = 12 - 14 = -2 olur.

Cevap : C

 

8)

x + 7 = - 5

olduğuna göre x kaçtır?

A) -2 B) -5 C) -9 D) - 12

Çözüm :

x + 7 = -5

eşitliğine x i eşitliğin sol tarafında yalnız bırakmalıyız.

her tarafa - 7 ekleyelim.

x + 7 - 7 = - 5 - 7

x + 0 = -12

x = -12

Cevap : D

 

9)

x = 7

olduğuna göre, 3x - 8 kaç olur?

A) -5 B) 11 C) 13 D) 18

Çözüm :

x ' in yerine 7 yazalım,

3 . 7 - 8 = 21 - 8 = 13 olur

Cevap : C

 

10 )

3x - 8 = 13

olduğuna göre x kaçtır?

A) -5 B) 3 C) 5 D) 7

Çözüm :

- 8 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirilerek yazılır.

3x - 8 = 13

3x = 13 + 8

3x = 21 her taraf 3 e bölünür,

x = 21 / 3

x = 7

Cevap : D