7. Sınıf Matematik Açılar Çözümlü Test 2

Matematik 7. Sınıf Açılar konusu test soruları ve çözümleri aşağıda açıklamalı olarak anlatılmıştır.

Doğruda Açılar Soruları 2    

1)

Doğruda açılar sorular

Şekilde verilenlere göre

m ( AOB ) = x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

 

 

 

Çözüm :

Doğru açı 180 derecedir.

130 + x = 180

x = 180 - 130

x = 50 derece

Cevap : B

 

 

 

     

2)

Doğruda açılar sorular

Şekilde d 1 // d 2 ise ,

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) a açısı ile c açısı ters açıdır.
B) b ile f yöndeş açılardır.
C) e ile c iç ters açılardır.
D) b ile h açılarının toplamı 180 derecedir.
 

Çözüm :

A , B , C şıklarındaki ifadeler doğrudur.

D şıkkında verilen b ile h açıları dış ters açılar olup eşittir.

b ile h açılarının toplamı her zaman 180 derece olmaz.

Cevap : D

 

 

 

 

     

3)

Doğruda açılar sorular

Şekilde [ AC // [ BD ise ,

verilenler e göre x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 50 C) 60 D) 80 E) 90
 

Çözüm :

2x + x = 180

3x = 180

x = 180 / 3

x = 60 0

Cevap : C

 

     

4 )

Doğruda açılar sorular

Şekilde [ AC // [ BD ise ,

verilenler e göre y açısı kaç derecedir?

 

A) 40 B) 100 C) 120 D) 140 E) 160

 

 

Çözüm :

Doğru açı 180 derecedir.

3x + 20 + x = 180 olur.

4x = 180 - 20

4x = 160

x = 160 / 4

x = 40 0

x ile y nin toplamı da 180 derecedir.

40 + y = 180 ise y = 140 olur.

     
     

Açılar konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için , üzerinde çok sayıda alıştırma yapabileceğiniz ,

konuyu kavrama soruları olarak aşağıdaki örnek çözümlü sorular üzerinde , çalışabilirsiniz.