7. Sınıf Tam Sayılar Çarpma ve Bölme İşlemi Çözümlü Sorular

Matematik 7.sınıf tam sayılarda çarpma bölme işlemi ile ilgili çözümlü soruları kolay ve anlaşılır açıklamalı konu anlatımı sayfasıdır.

Tam sayılarda çarpma bölme işlemi test çözümleri anlatılmaktadır.

1)

( -20 ) : ( - 4 )

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 6 B) - 5 C) 5 D) 8

 

 

Çözüm:

Aynı işaretli iki tam sayının bölümü soruluyor.

Eksi işaretli iki tam sayının bölümü artı işaret olur.

( - 20 ) . ( - 4 ) = 5 olur.

Cevap : C

     

2)

( - 18 ) : 2 + 1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 8 B) - 6 C) 6 D) 10

 

 

Çözüm:

Önce bölme işlemi yapılmalıdır.

( -18 ) : 2 + 1 = - 9 + 1 = -8

Cevap : A

     

3)

( - 36 ) : ( - 4 ) + ( 15 ) : ( - 5 )

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 12 B) - 6 C) 6 D) 12

 

 

Çözüm:

Tam sayılarda işlem öncelik sırasına göre

bölme işlemleri önce yapılır.

( - 36 ) : ( - 4 ) + ( 15 ) : ( - 5 ) = 9 + ( -3 ) = 9 - 3 = 6

Cevap : C

     

4)

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu

en küçüktür ?

A ) ( - 8 ) : ( - 4 )

B ) ( - 12 ) : ( + 6 )

C ) ( + 4 ) : ( - 4 )

D ) ( + 6 ) : ( - 2 )

 

Çözüm :

A şıkkı +2

B şıkkı -2

C şıkkı - 1

D şıkkı - 3

Cevap : D

     

5)

8
x

ifadesinin sonucunu tam sayı yapan

kaç tane x değeri vardır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
 

Çözüm :

8 in tam bölündüğü pozitif ve negatif sayılar olmalıdır.

1, 2, 4 ,8 sayıları 8 in bölenleridir .

-1 , -2 , -4 , -8 sayılarıda negatif tam sayı bölenleridir.

Toplam 8 tanedir .

Cevap : B

     

6)

( - 20 ) - ( 8 ) : 2
   -12 + 6

 

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 6 B) - 4 C) 4 D) 6
 

Çözüm :

( - 20 ) - ( 8 ) : 2 = -20 - 4 = -24

- 12 + 6 = -6

-24 / -6 = 4

Cevap : C

     

7 )

a = - 6 , b = 2 olduğua göre

a . b - a : b

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 9 B) - 6 C) -4 D) 4
 

Çözüm :

Verilenleri a ve b nin yerine yazalım.

( - 6 ) . ( 2 ) - ( -6 ) : 2 = -12 - ( - 3 ) = - 12 + 3 = -9

Cevap : A

     

8 )

[ ( - 45 ) : ( + 5 ) ] - [ ( - 28 ) : ( - 7 ) ]

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 13 B) - 5 C) 5 D) 13
 

Çözüm :

Köşeli parantezin içindeki işlem önceliklidir.

[ ( - 45 ) : ( + 5 ) ] - [ ( - 28 ) : ( - 7 ) ] =

= [ - 9 ] - [ 4 ] = - 9 - 4 = - 13

Cevap : A

     

9)

Aşağıdakilerden hangisi 20 nin

tam sayı bölenlerinden biri değildir ?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6
 

Çözüm :

20 nin tam bölündüğü sayılar

1 , 2 , 4 ,5 ,10 , 20 ve bunların negatif olanlarıdır.

6 sayısı 20 nin böleni değildir.

Cevap : D

     

10 )

( - 8 ) . ( - 6 ) : a = - 16

ise a kaçtır ?

A) - 3 B) 3 C) 6 D) - 6
 

Çözüm :

( + 48 ) : a = - 16 olabilmesi için a yerine

48 in - 16 ya bölümü -3 olur.

a = -3 olmalıdır.

Cevap : A

     

7. Sınıf Tam Sayılar Çarpma ve Bölme İşlemi Çözümlü Sorular 7. Sınıf Tam Sayılar Çarpma İşlemi Çözümlü Sorular 7. Sınıf Tam Sayılar Toplama Çıkarma Çözümlü Sorular Tam sayılar çözümlü test Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme işlemleri