Çemberde açılar ile ilgili çözümlü sorular , 7 . sınıf matematik çember soruları , teog çember.

1)

 

Şekildeki çemberde merkez açı m(AOB) = 80 derece ise

m (AB) = x yayının ölçüsü kaç derecedir?

 

Çözüm:

Çemberde merkez açının ölçüsü ile , gördüğü yayın ölçüsü eşittir.

m (AB) = x = 80 derece olur.

     

2)

 

Şekildeki çemberde AB yayı m(AB) = 80 derece ise

m (AOB) = x+20 ise x kaç derecedir?

 

Çözüm:

Merkez açı gördüğü yayın ölçüsü ile aynı derecedir.

x + 20 = 70

x = 50 derecedir.

 

 

     

3)

 

Şekildeki çemberde m(AB) yayı 80 derece ise x açısı kaç derecedir?

 

 

 

Çözüm:

m (ACB ) = x Çevre açının ölçüsü , gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir .

x = 80 / 2

x = 40 derecedir.

 

 

 

     

4)

 

Şekildeki çemberde verilenlere göre x = ?

 

Çözüm:

Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.

x + 12 = 35

x = 35 - 12

x = 23

     

5)

 

 

Çözüm:

x = 100 / 2

x = 50

     

6)

 

Şekildeki O merkezli çemberde , m ( OAC ) = 20 ,

ve m ( ACB ) = 60 derece ise,

m ( ADB ) açısı kaç derecedir?

A) 80 B) 100 C) 120 D) 140 E) 160

 

 

Çözüm:

ACB açısı 60 ise gördüğü AB yayı 120 olur.

AOB merkez açısıda AB yayını gördüğü için,

ölçüsü aynı olup oda 120 olur.

20 ile 120 nin toplamıda ,

üçgende iki iç açının toplamı ADB dış açısına eşittir.

m ( ADB ) = 20 + 120 = 140

Cevap : D

     

7)

 

Şekildeki O merkezli çemberde ,

m ( CAB ) = 145 , derece ise,

m ( BOC ) = x açısı kaç derecedir?

A) 60 B) 70 C) 90 D) 120 E) 150

 

 

Çözüm:

CAB açısı 145 ise gördüğü BC yayı 290 olur.

CAB yayının ölçüsü ise , çemberin tamamı 360 dereceden

290 derece çıkarılır.

360 - 290 = 70 derece.

BOC yada x merkez açısıda CAB = 70 derecelik ,

yayı gördüğünden ölçüsü aynı olup 70 derecedir.

Cevap : A

     

8 )

 çemberde açı soruları

Şekildeki O merkezli çemberde ,

[ AB ] // [ CD ] ve m ( BAD ) = 50 ise ,

m ( COD ) = x kaç derecedir?

 

A) 40 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

 

Çözüm:

çemberde açı soruları

ADC açısı , BAD = 50 ile iç ters açıdan 50 olur.

ADC çervre açısının gördüğü AC yayı 2.50 = 100 olur.

DC yayı 180 -100 = 80

x merkez açısı DC yayının ölçüsüne eşittir.

m ( COD ) = x = 80 derece.

Cevap : B

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.