7. Sınıf Matematik Yüzde Problemleri Çözümlü Sorular

Matematik 7. sınıf yüzdeler konusu ile ilgili çözümlü sorular açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

7.sınıf yüzde problemleri ve yüzde hesaplamaları 10 tane soru bulunmaktadır.

1)

100 liranın yüzde 20 si kaç liradır?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 50

 

 

Çözüm:

Bir sayının yüzdesini bulmak için verilen sayı

yüzde oranı ile çarpılır ve 100 e bölünür.

Buna göre 100 liranın yüzde 20 si 20 liradır.

100 . 20 = 2000

2000 / 100 = 20

Cevap : C

     

2)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 100 liranın yüzde 80 i , 80 liradır.
B) 60 liranın yüzde 20 si, 12 liradır.
C) 50 liranın yüzde 25 i , 2 liradır.
D) 20 liranın yüzde 80 i , 16 liradır.

 

 

Çözüm:

A şıkkı doğrudur.

B şıkkında 60 liranın yüzde 20 si,

60 . 20 / 100 = 12 liradır. Doğru.

C şıkkında 50 . 25 / 100 = 12,5 liradır. Yanlış.

D şıkkında 20 . 80 / 100 = 16 liradır.Doğru

Cevap : C

     

3)

60 liranın yüzde 10 fazlası kaç liradır?

A) 66 B) 70 C) 76 D) 80

 

 

 

 

 

Çözüm:

60 liranın %10 u 60 . 10 / 100 = 600 / 100 = 6 liradır.

60 liraya yüzde 10 u olan 6 lira eklenince

60 + 6 = 66 lira olur.

2. yol :

60 sayısı ( 100 + 10 ) / 100 ile çarpılır.

60 . 110 / 100 = 6 . 11 / 1 = 66 / 1 = 66 olur.( Sıfırlar sadeleşir.)

Cevap : A

     

4)

90 sayısının yüzde 120 si kaçtır? ( %120 )

A) 100 B) 108 C) 110 D) 170
 

Çözüm:

90 . 120 / 100 = 9 . 12 = 108 dir.

Cevap : B

     

5)

400 sayısının %0,5 i kaçtır?

A) 0,2 B) 2 C) 8 D) 200

 

 

Çözüm:

400 . 0,5 / 100 =

200 / 100 = 2 dir.

Cevap : B

     

6)

Bir sayıyı yüzde 25 arttırmak için

aşağıdakilerden hangisi ile çarpılmalıdır?

A) 0,25 B) 1,25 C)1,025 D) 25

 

 

 

 

 

Çözüm :

Bir sayının yüzde olarak arttırılması için ,

verilen sayı 1 virgül yüzde oranı ile çarpılır.

Örneğin 20 lirayı 1,50 ile çarparsak 30 lira olurki ,

yarısı 10 lira kadar , yani yüzde 50 si kadar artar.

O halde A sayısını da %25 artırmak için

1,25 ile çarpılmalıdır.

Cevap : B

     

7)

60 sayısının yüzde kaçı 15 sayısıdır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

sorulan yüzde oranı x olsun.

60 . x
= 15
100

eşitliği yazılır. Bu eşitlikten x in eşiti yazılacak.

içler dışlar çarpımı yapılır.

60 x = 15 . 100

60 x = 1500

x = 1500 / 60

x = 25 olur.

cevap %25 olur.

Cevap : D

     

8)

% 30 u , 24 olan sayı hangisidir?

A) 72 B) 80 C) 120 D) 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Bu sefer yüzdesi sorulan sayıya x diyelim.

x . 30
= 24
100

eşitliği yazılır.

Bu eşitlikten x in eşiti içler dışlar çarpımı ile bulunacak.

30 x = 100 . 24

30 . x = 2400

x = 2400 / 30

x = 80 olur.

Cevap : B

     

9)

Bir mağazada fiyatı 70 lira olan kazaklara

%20 indirim yapılacaktır.

Bir kazağın fiyatı kaç lira olur?

A) 50 B) 52 C) 56 D) 60

 

 

 

 

 

Çözüm :

70 liranın %20 si ,

70 . 20 / 100 = 1400 / 100 = 14 lira dır.

indirimli fiyat = 70 - 14 = 56 lira olur.

2. yol :

Bir sayının %20 eksiği demek 100-20 = 80 olup,

Sayının %80 i hesaplanırsa %20 indirimli

fiyatı hesaplanmış olur.

70 . 80 / 100 = 5600 / 100 = 56 lira.

Cevap : C

     

10)

Bir market, tanesi 16 liraya aldığı bir ürünü

% 25 kar ile kaç liraya satar?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 26

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

16 liranın %25 i ,

16 . 25 / 100 = 400 / 100 = 4 lira dır.

Karlı fiyat = 16 - 4 = 20 lira olur.

2. yol :

Bir sayının %25 fazlası demek 100 + 25 = 125 olup,

Sayının %125 i hesaplanırsa %25 karlı

fiyatı hesaplanmış olur.

16 . 125 / 100 = 2000 / 100 = 20 lira.

Cevap :B