7. Sınıf Doğrusal Denklemler Çözümlü Sorular - bymutlu.com
Matematik 7. sınıf doğrusal denklemler çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

 

1)

Dik koordinat düzleminde ( - 2 , 5 ) noktası

kaçıncı bölgededir?

A) I B) II C) III D) IV
 

Çözüm:

1. Bölgede ( + , + )

2. Bölgede ( - , + )

3. Bölgede ( - , - )

4 . Bölgede ( + , - ) olup ,

( - 2 , 5 ) noktası koordinat düzleminde 2. bölgededir.

Cevap : B

     

2)

Doğrusal denklem çözümlü soruları

Yukardaki grafikte verilen noktaların koordinatları

hangisinde yanlış yazılmıştır?

A) A (4,3) B) B(-5,2) C) C(-3,-2) D)D(-4,2)

 

 

Çözüm:

Koordinat düzleminde bir noktanın koordinatı ( x , y ) dir.

Noktadan yatay eksene çizilen dikme x koordinatı ,

Noktadan düşey eksene çizilen dikme y koordinatıdır.

Buna göre D noktası grafikte ( 2 , - 4 ) olarak verilmiş.

İlk olarak x koordinat değeri yazılmalıdır.

Cevap : D

     

3)

Doğrusal denklem çözümlü soruları

Şekilde grafiği verilen doğrunun denklemi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) y = x
B) y = - 2 x
C) y = 2x
D ) y = x + 2

 

 

 

Çözüm:

Grafiği verilen doğrunun üzerindeki noktalar,

doğrunun denklemini sağlamalıdır.

İki tane noktanın sağlaması yeterlidir.

Buna göre doğru orjinden ( 0 , 0 ) noktasından ve

( 2 , 4 ) noktasından geçtiğine göre ,

bu noktaların her ikisinide sağlayan denklem ,

y = 2x olur.

x = 2 için y = 2 . 2 = 4 ise ( 2 , 4 ) ten ve orjinden geçer.

Cevap : C

     

4)

Denklemi

x + y = 7 olan doğru ( 2 , k ) noktasından

geçtiğine göre k kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7

 

 

 

 

Çözüm:

Eğer bir nokta doğrunun üzerinde ise ,

bu noktanın x ve y koordinatları

doğrunun denklemini sağlar .

x = 2 ve y = k yazıp denklemi çözeriz.

2 + k = 7

k = 7 - 2

k = 5 olur

Cevap : C

     

5) Aşağıda koordinatları verilen

noktalardan hangisi

y = x + 3 doğrusunun üzerindedir?

A) ( 0 , 2 )
B) ( -3 , 3 )
C) ( 1 , 5 )
D ) ( -1 , 2 )

 

 

 

Çözüm :

Şıklarda verilen noktaları doğrusal denklemde

x in ve y nin yerine yazarak sağlama yapalım.

Buna göre D şıkkkında x = -1 için y değeri 2 çıkıyormu?

2 = -1 + 3 ie

2 = 2 eşitliği doğrudur.

O halde ( - 1 , 2 ) noktası denklemi sağlar.

Cevap : D

     

6)

y = 2x - 1

doğrusal denkleminin grafiğini çiziniz.

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

x ekseni üzerinden herhangi iki noktayı

denklemde x in yerine yazarak , karşılık gelen

y değerleri bulunur. Bu noktalar koordinat düzleminde

belirlenerek birleştirilir.

x = 1 için y = 2 . 1 - 1 = 1 ise ( 1 , 1 ) noktası

x = 3 için y = 2 . 3 - 1 = 6 - 1 = 5 ise ( 3 , 5 ) noktası

Doğrusal denklem çözümlü soruları

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva