7. Sınıf Doğrusal Denklemler Çözümlü Sorular

Matematik 7. sınıf doğrusal denklemler çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

 

1)

Dik koordinat düzleminde ( - 2 , 5 ) noktası

kaçıncı bölgededir?

A) I B) II C) III D) IV
 

Çözüm:

1. Bölgede ( + , + )

2. Bölgede ( - , + )

3. Bölgede ( - , - )

4 . Bölgede ( + , - ) olup ,

( - 2 , 5 ) noktası koordinat düzleminde 2. bölgededir.

Cevap : B

     

2)

Doğrusal denklem çözümlü soruları

Yukardaki grafikte verilen noktaların koordinatları

hangisinde yanlış yazılmıştır?

A) A (4,3) B) B(-5,2) C) C(-3,-2) D)D(-4,2)

 

 

Çözüm:

Koordinat düzleminde bir noktanın koordinatı ( x , y ) dir.

Noktadan yatay eksene çizilen dikme x koordinatı ,

Noktadan düşey eksene çizilen dikme y koordinatıdır.

Buna göre D noktası grafikte ( 2 , - 4 ) olarak verilmiş.

İlk olarak x koordinat değeri yazılmalıdır.

Cevap : D

     

3)

Doğrusal denklem çözümlü soruları

Şekilde grafiği verilen doğrunun denklemi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) y = x
B) y = - 2 x
C) y = 2x
D ) y = x + 2

 

 

 

Çözüm:

Grafiği verilen doğrunun üzerindeki noktalar,

doğrunun denklemini sağlamalıdır.

İki tane noktanın sağlaması yeterlidir.

Buna göre doğru orjinden ( 0 , 0 ) noktasından ve

( 2 , 4 ) noktasından geçtiğine göre ,

bu noktaların her ikisinide sağlayan denklem ,

y = 2x olur.

x = 2 için y = 2 . 2 = 4 ise ( 2 , 4 ) ten ve orjinden geçer.

Cevap : C

     

4)

Denklemi

x + y = 7 olan doğru ( 2 , k ) noktasından

geçtiğine göre k kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7

 

 

 

 

Çözüm:

Eğer bir nokta doğrunun üzerinde ise ,

bu noktanın x ve y koordinatları

doğrunun denklemini sağlar .

x = 2 ve y = k yazıp denklemi çözeriz.

2 + k = 7

k = 7 - 2

k = 5 olur

Cevap : C

     

5) Aşağıda koordinatları verilen

noktalardan hangisi

y = x + 3 doğrusunun üzerindedir?

A) ( 0 , 2 )
B) ( -3 , 3 )
C) ( 1 , 5 )
D ) ( -1 , 2 )

 

 

 

Çözüm :

Şıklarda verilen noktaları doğrusal denklemde

x in ve y nin yerine yazarak sağlama yapalım.

Buna göre D şıkkkında x = -1 için y değeri 2 çıkıyormu?

2 = -1 + 3 ie

2 = 2 eşitliği doğrudur.

O halde ( - 1 , 2 ) noktası denklemi sağlar.

Cevap : D

     

6)

y = 2x - 1

doğrusal denkleminin grafiğini çiziniz.

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

x ekseni üzerinden herhangi iki noktayı

denklemde x in yerine yazarak , karşılık gelen

y değerleri bulunur. Bu noktalar koordinat düzleminde

belirlenerek birleştirilir.

x = 1 için y = 2 . 1 - 1 = 1 ise ( 1 , 1 ) noktası

x = 3 için y = 2 . 3 - 1 = 6 - 1 = 5 ise ( 3 , 5 ) noktası

Doğrusal denklem çözümlü soruları