Matematik 9. sınıf üçgende açılar çözümlü sorular anlatılmaktadır.

Soru 1:

Şekildeki üçgende verilenlere göre m(ADB) = x açısı kaç derecedir?

A) 36 B) 45 C) 60 D) 66 E) 72

Çözüm :

m ( C ) = x - 18 olur.

( İki iç açının toplamı üçüncü dış açıyı verir.)

ABC üçgeni ikizkenar üçgen olup taban açıları

m(B)=m(C)= 18-x olur.

ABD üçgeni ikizkenar üçgen olup taban açıları eşittir.

m ( BAD ) = x olur.

ABD üçgeninde iç açılar toplamı

x + x + ( x - 18 ) = 180

3x = 180 + 18

x = 198 / 3

x = 66 olur

Cevap : D

 

Soru 2:

Şekildeki üçgende verilenlere göre m(ABD) = x açısı kaç derecedir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 80

Çözüm :

Üçgende açı özlliklerine göre kural dan,

x + 70 + 30 = 120 dir.

x + 100 = 120

x = 120 - 100

x = 20

Cevap : B

Soru 3:

Şekildeki üçgende verilenlere göre m(BAC) = x açısı kaç derecedir?

A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 E) 75

Çözüm :

İkizkenar üçgende taban açıları eşit olarak yazılır.

Üçgende açı özlliklerine göre kural dan,

x + x + x = 105 dir.

3x = 105

x = 35

Cevap : A

Soru 4:

Şekildeki üçgende verilenlere göre m(BAC) = x açısı kaç derecedir?

A) 20 B) 25 C) 35 D) 40 E) 45

Çözüm :

İkizkenar üçgende taban açıları eşit olarak yazılır.

Bir üçgende iki iç açının toplamı,

kendisine komşu olmayan diğer köşedeki dış açıyı verir.

x = 180 - ( 105 + 40 )

x = 35

Cevap : C

 

Bu Konuda Tüm TESTLER

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.