Kümeler Çözümlü Sorular 6 - bymutlu.com
Matematik 9.sınıf kümeler ile ilgili çözümlü sorular küme problemleri konu anlatımı sayfasıdır.

1)

Bir sınıfta ingilizce ve Almanca dillerinden

en az biri bilinmektedir.

İngilizce bilen 20 kişi, ve yalnız Almanca

bilen 8 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

A) 20 B) 24 C) 26
D) 28   E) 36

 

 

Çözüm:

Verilenleri şema üzerinde yerleştirelim.

S ( A - İ ) = 8 , S ( İ ) = 20 ise ,

S ( A ∪ İ ) = S ( İ ) + S ( A - İ )

S ( A ∪ İ ) = 20 + 8 = 28 olur.

kümeler sorular

Cevap : D

     

2)

30 öğrencinin olduğu bir sınıfta

sarışın kız öğrencilerin sayısı sarışın olmayan

erkek öğrencilerin sayısının yarısı kadar,

sarışın olmayan 7 kız öğrenci ve sarışın erkek

öğrenci sayısı 5 kişi olduğuna göre

bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

A) 10 B) 12 C) 15
D) 16   E) 17

 

 

 

 

 

Çözüm:

Bu tür küme sorularında ven şeması ile

çözüm yapmak yerine tabloda verilenler

yazılarak denklem kurulup işlem yapılır.

kümeler

5x + 2x + x + 7 = 30

3x + 12 = 30

3x = 30 - 12

x = 18 / 3 = 6

Erkek öğrenci sayısıda

5 + 2 x = 5 + 2 . 6 = 5 + 12 = 17 olur.

Cevap : C

     

3)

İngilizce , Almanca ve Fransızca dillerinden en az

birinin bilindiği bir sınıfta , üç dilide bilen 4 kişi ,

İngilizce ve Almanca bilen 8 , Almanca ve

Fransızca bilen 6 , İngilizce ve Fransızca bilen 5 ,

Almanca bilen 13 , İngilizce bilen 14 , Fransızca

bilen 12 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

A) 24 B) 25 C) 28
D) 33   E) 39

 

 

 

 

Çözüm:

Soruda verilen sayıları her üç dilide bilenlerden başlayarak

şema üzerinde yerleştirelim. İkinci olarak her iki

dili bilenlerin sayısını yazıyoruz , en son olarak

yalnız bir dil bilenleri yazıyoruz.

kümeler çözümlü sorular

Cevap : A

     

4)

2 S ( A - B ) = 5 S(B -A ) ,

S ( A∩ B ) = 8 ve S(A ∪ B) = 43

olduğuna göre S (A) kaçtır?

A) 21 B) 25 C) 33
D) 35   E) 51

 

 

 

Çözüm:

S ( A - B ) = 5k , S(B -A ) = 2k denir.

S(A ∪ B) = 5k + 2k + 8 olur.

43 - 8 = 7k

35 = 7k ise k= 5 olur.

S ( A ) = S ( A - B ) + S ( A∩ B )

S ( A ) = 5k + 8 = 5.5 +8 = 33 olır.

Cevap : C

     
     

 

Devamı..

KONU KÜMELER TEST
Alt küme soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR1 TEST1
Kümelerde işlemler soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2 TEST2
Küme problemleri soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3  
Küme problemleri soruları ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4  
Küme problemi çözümü şekilli ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5  
Küme Problemleri Soruları Şekilli Çözümler. ÇÖZÜMLÜ SORULAR 6  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.