Matematik 9. Sınıf kümeler ile ilgili çözümlü sorular anlatılmaktadır.

Kümeler 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez?

A) Yılın ayları
B) İstanbul'un ilçeleri
C) Ay'da yaşayan insanlar
D) Haftanın güzel günleri
E) Doğal Sayılar

 

 

Çözüm :

Bir ifadenin küme olması için elemanları

herkes tarafından aynı anlaşılmalı ve yazılabilmelidir.

Buna göre A şıkkı küme olur ve elemanları yazılır.

B şıkkında İstanbul'un ilçeleri yazılır.

C şıkkında Ay ' da yaşayan insan yoktur, boş küme olur.

D şıkkında haftanın güzel günleri,

herkes tarafından aynı günler olmaz. küme olmaz.

E şıkkında Doğal sayılar kümesi sonsuz elemanlı kümedir.

Cevap : D

Soru 2

A={ x |   -2 < x < 4  , x ∈ N }  olduğuna göre,

A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

 

Çözüm:

A kümesinin elemanlarını yazalım,

A kümesinin elemanları

-2 ile 4 arasındaki doğal sayılardır, negatifler alınmaz.

A={0,1,2,3} olup, 4 elemanlıdır, S(A)=4

Alt küme sayısı = 2 4 = 2.2.2.2= 16 tane olur.

Cevap : B

 

Soru 3

Alt küme ve öz alt küme sayılarının toplamı

63 olan bir küme kaç elemanlıdır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

 

Çözüm :

n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı

2 n olur, öz alt küme sayısı da 2 n - 1 olur.

2 n + 2 n - 1 = 63 ise

2 n + 2 n = 63 + 1

2. 2 n = 64

2 n = 32 ise n sayısın bulmak için

2 n = 2 5 olur, n = 5 elemanlıdır.

Cevap : B

Soru 4

A = { a , b} , B = { a , b , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } olduğuna göre

A ⊂ K ⊂ B

koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi yazılabilir?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24 E) 32

 

Çözüm :

{ a , b } kümesi K kümesinin alt kümesi olarak

verilmiş , bu durumda K kümelerinde a ve b

elemanları kesinlikle olmalıdır.

K kümesinin diğer elemanlarıda {1,2,3,4,5}

kümesinden oluşturulacak olan alt kümeler olur.

Buda 2 5 = 32 tane küme oluşur.

Bunların içine a ve b elemanlarını yazıyoruz ve

içinde a , b olan toplam 32 tane K kümesi yazılabilir.

Cevap: E

Soru 5

A = { a , b , 1 , 2 , 3 }

kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde,

a ve b birlikte bulunur?

A) 3 B) 4 C) 8 D) 16 E) 24

 

 

Çözüm :

a ve b yi hariç tutarak ,

{ 1, 2 , 3 } kümesinin alt kümelerini yazalım,

2 3 = 8 tane küme oluşur ,

bu kümelerin içine a ve b yi sonradan eklediğimizi,

düşünüp , içinde a ve b birlikte olan alt kümeleri

elde ederiz ve 8 tane dir.

Cevap: C

Soru 6

S (A ) = 24 , S(B) = 16 , S ( A ∩ B ) = 7

olduğuna göre S ( A ∪ B ) kaçtır?

A) 17 B) 23 C) 33 D) 40 E) 47

 

Çözüm :

Birleşim kümesi eleman sayısı,

S ( A ∪ B ) = S ( A ) + S ( B ) - S ( A ∩ B )

Formülünde verilenleri yerine yazalım ,

S ( A ∪ B ) = 24 + 16 - 7

S ( A ∪ B ) = 33 olur.

Cevap: C

 

Devamı..

KONU KÜMELER TEST
Alt küme soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR1 TEST1
Kümelerde işlemler soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2 TEST2
Küme problemleri soruları KÜMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3  
Küme problemleri soruları ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4  
Küme problemi çözümü şekilli ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5  
Küme Problemleri Soruları Şekilli Çözümler. ÇÖZÜMLÜ SORULAR 6  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.