Çemberde Uzunluk Çözümlü Sorular

Matematik 11. Sınıf Çemberde uzunluk , çemberin çevresi ile ilgili çözümlü sorular konusu anlatılmaktadır.

O merkezli r yarıçaplı çemberin çevresi

Çevre = 2 . Π . r

formülü ile hesaplanır.

Çember yayının uzunluğu ise

| AB |= 2 . Π . r . α / 360

formülü ile hesaplanır.

Soru 1 :

Yarıçapı 5 cm olan çemberin çevresi kaç cm dir?

Çözüm :

Verilenleri formülde yazalım , r = 5

Çevre = 2 . Π . r = 2 . Π . 5 = 10 Π olur.

Soru 2 :

Çevresinin uzunluğu 28 Π cm olan bir çemberin yarıçapı

kaç cm dir?

Çözüm :

2 . Π . r = 28 Π ise

r = 28 Π / 2 . Π ( Π ' ler sadeleşir.)

r = 28 / 2 = 14 olur.

Soru 3 :

Yarıçapı 9 cm olan bir çemberde

120 0 derecelik merkez açının gördüğü

yayın uzunluğu kaç Π cm ' dir?

Çözüm :

Yay uzunluğu = Çevre . α / 360 olur.

Yay uzunluğu = 2 . Π . 9 . 120 / 360 eşitliğinden ,

Yay uzunluğu = 18 . Π / 3 = 6 Π cm bulunur.

Soru 4 :

Bir çemberde 45 0 derecelik merkez açının

gördüğü yay uzunluğu 5Π cm olduğuna göre ,

bu çemberin yarıçapının uzunluğu kaç cm dir?

Çözüm :

2 . Π . r . 45 / 360 = 5. Π

eşitliğinden r yi yanlız bırakmalıyız.

2 . Π . r . 1 / 8 = 5. Π

Π . r / 4 = 5. Π

Π . r = 20 Π

r = 20 cm olur.