Fonksiyonlar Çözümlü Sorular 9.sınıf 2

Matematik 9. sınıf Fonksiyonlar , parçalı fonksiyonlar soru çözümleri , fonksiyon grafikleri çözümlü soruları açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

Aşağıdaki parçalı fonksiyon ve fonsiyonun grafiği test soru örnekleri yazılı sınavları , ygs lys açık lise gibi sınavlarda sizlere faydalı olacaktır.

1)

f : R ---> R ye f ( x ) parçalı fonksiyonu

f ( x ) = { 2 x + 1 , x > 1
5 x - 8 , x ≤ 1

olduğuna göre f ( 5 ) + f ( -3 ) toplamı kaçtır?

 

A ) -12 B ) - 5 C ) 6

D ) 8 E) 35

 

 

 

Çözüm :

Parçalı fonksiyonlarda x in yerine yazılacak olan sayı ,

parçalı fonksiyonda verilen koşula uyan kuralda yazılır.

Buna göre , f ( 5 ) için x = 5 sayısı 1 den büyük olup ,

f ( x ) = 2x + 1 kullanılır.

f ( 5 ) = 2 . 5 + 1 = 10 + 1 = 11

f ( -3 ) için -3 sayısı 1 den büyük olduğundan ,

f ( x ) = 5 x - 8 kullanılacak.

f ( - 3 ) = 5 . ( -3 ) - 8 = - 15 - 8 = -23

f ( 5 ) + f ( -3 ) = 11 + (-23 ) = 11 - 23 = -12 olur.

     

2)

f : R ---> R ye f ( x ) parçalı fonksiyonu

f ( x ) = { x 2 , x > 1
- x + 3 , -3< x ≤ 1
2x , x ≤ -3

olduğuna göre f ( 5 ) - f ( -1 ) + f ( -3 ) = ?

toplamı kaçtır?

A ) -12 B ) - 5 C ) 6 D ) 8 E) 35

 

Çözüm :

f ( 5 ) = 5 2 = 25

f ( -1 ) = - ( - 1 ) + 3 = 1 + 3 = 4

f ( - 3 ) = 2 . ( - 3 ) = - 6

f ( 5 ) + f ( -1 )- f ( -3 ) = 25 - 4 - 6 = 21 - 6 = 15

 

 

     

3)

fonksiyon grafik

Şekilde verilen

f ( x ) fonksiyonun grafiğine göre ;

f ( 3 ) + f ( -5 ) değeri kaçtır?

 

 

 

 

Çözüm :

Fonksiyonun grafiğine göre ,

f ( x ) fonksiyonu , x değerlerinin ,

y eksenindeki hangi değerlere eşlendiğini görmeliyiz.

Grafiğe göre x ekseninde 3 sayısı y ekseninde 4 e ,

x eksenindeki -5 sayısıda y ekseninde -3 değerine eşlenmiştir.

f ( 3 ) = 4 ve f ( -5 ) = -3 tür.

f ( 3 ) + f ( -5 ) = 4 + ( - 3 ) = 4 - 3 = 1 olur.

     

4)

fonksiyon grafik

Şekilde verilen

f ( x ) fonksiyonun grafiğine göre ;

f ( - 3 ) + f ( 0 ) - f - 1 ( 4 ) = ?

 

 

 

Çözüm :

Grafiğe göre x ekseninde - 3 sayısı y ekseninde 2 ye ,

f ( - 3 ) = 2 olur.

x eksenindeki 0 sayısıda y ekseninde 3 değerine eşlenmiştir.

f ( 0 ) = 3 olur.

x eksenindeki 3 sayısıda y ekseninde 4 değerine eşlenmiştir.

f ( 3 ) = 4 olup tersine fonksiyona bakılırsa 3 = f - 1 ( 4 ) olur.

f ( - 3 ) + f ( 0 ) - f - 1 ( 4 ) = 2 + 0 - 3 = -1 olur.

     

Devamı ..Fonksiyonlar Çözümlü Sorular 1