ORAN ORANTI ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

Kategori: Oran Orantı Perşembe, 04 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı.
Matematik 9. Sınıf Oran Orantı ile ilgili test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.
1)
x = 3 orantısında x=?
toplama toplama
20 12

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 12 = 20 . 3

x = 60 / 12

x = 5

2)
x = 5 orantısında x=?
toplama toplama
48 40

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 40 = 48 . 5

x = 240 / 40

x = 6

3)
a+b = b-a  
toplama toplama
13 5  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

5.(a+b)= 13.(b-a)

5 . a + 5 . b = 13 . b - 13 . a

5 a + 13 a =13 b - 5 b

18 a = 8 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 8 / 18 = Sadeleşince 4/9

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

4)
a+b = b-a  
toplama toplama
12 7  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

7.(a+b)= 12.(b-a)

7 . a + 7 . b = 12 . b - 12 . a

7 a + 12 a =12 b - 7 b

19 a = 5 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 5 / 19 = Sadeleşince 5/19

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

5)

10 a= 13 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

10 . a= 13 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 13 / 10

6)

6 a= 14 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

6 . a= 14 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 14 / 6

7)

Bir işçi 3 günde 18 m2 halı dokursa, 15 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

3 günde 18 m2 halı dokursa,

15 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 15 . 18

3 . x = 270

x = 270 / 3

x = 90

8)

Bir işçi 6 günde 42 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 42 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 42

6 . x = 504

x = 504 / 6

x = 84

9)

Bir otomobil 3 saatte 66 km yol giderse, 10 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 66 km yol gidilirse

10 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 10 . 66

3 . x = 660

x = 660 / 3

x = 220

10)

Bir otomobil 3 saatte 60 km yol giderse, 8 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 60 km yol gidilirse

8 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 8 . 60

3 . x = 480

x = 480 / 3

x = 160

11)

63 kg sütten 9 kg peynir üretilirse, 49 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

63 kg sütten 9 kg peynir üretilirse

49 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

63 . x = 49 . 9

63 . x = 441

x = 441 / 63

x = 7

12)

84 kg sütten 12 kg peynir üretilirse, 63 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

84 kg sütten 12 kg peynir üretilirse

63 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

84 . x = 63 . 12

84 . x = 756

x = 756 / 84

x = 9

13)

2 işçi bir işi 16 günde yaparsa, 8 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 16 günde yaparsa

8 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

8 . x = 2 . 16

8 . x = 32

x = 32 / 8

x = 4

14)

2 işçi bir işi 10 günde yaparsa, 4 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 10 günde yaparsa

4 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

4 . x = 2 . 10

4 . x = 20

x = 20 / 4

x = 5

15)

Bir işçi bir işi günde 4 saat çalışarak 10 günde bitirirse,

aynı işi günde 20 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

4 saat çalışarak 10 günde bitirirse

20 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

20 . x = 4 . 10

20 . x = 40

x = 40 / 20

x = 2

16)

Bir işçi bir işi günde 5 saat çalışarak 20 günde bitirirse,

aynı işi günde 25 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

5 saat çalışarak 20 günde bitirirse

25 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

25 . x = 5 . 20

25 . x = 100

x = 100 / 25

x = 4

17)

4 musluk boş bir havuzu 14 saatte doldurursa,

28 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

4 musluk boş bir havuzu 14 saatte doldurursa

28 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

28 . x = 4 . 14

28 . x = 56

x = 56 / 28

x = 2

18)

2 musluk boş bir havuzu 9 saatte doldurursa,

6 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

2 musluk boş bir havuzu 9 saatte doldurursa

6 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

6 . x = 2 . 9

6 . x = 18

x = 18 / 6

x = 3

Cevaplar: bymutlu.com

1)5 2)6 3)8/18=4/9 4)5/19=5/19 5)13/10 6)14/6 7)90 8)84 9)220 10)160 11)7 12)9 13)4 14)5 15)2
16)4 17)2 18)3

1)
x = 9 orantısında x=?
toplama toplama
6 27

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 27 = 6 . 9

x = 54 / 27

x = 2

2)
x = 10 orantısında x=?
toplama toplama
28 40

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 40 = 28 . 10

x = 280 / 40

x = 7

3)
a+b = b-a  
toplama toplama
11 2  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

2.(a+b)= 11.(b-a)

2 . a + 2 . b = 11 . b - 11 . a

2 a + 11 a =11 b - 2 b

13 a = 9 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 9 / 13 = Sadeleşince 9/13

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

4)
a+b = b-a  
toplama toplama
10 4  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

4.(a+b)= 10.(b-a)

4 . a + 4 . b = 10 . b - 10 . a

4 a + 10 a =10 b - 4 b

14 a = 6 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 6 / 14 = Sadeleşince 3/7

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

5)

6 a= 13 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

6 . a= 13 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 13 / 6

6)

13 a= 2 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

13 . a= 2 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 2 / 13

7)

Bir işçi 6 günde 90 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 90 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 90

6 . x = 1080

x = 1080 / 6

x = 180

8)

Bir işçi 6 günde 48 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 48 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 48

6 . x = 576

x = 576 / 6

x = 96

9)

Bir otomobil 3 saatte 270 km yol giderse, 4 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 270 km yol gidilirse

4 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 4 . 270

3 . x = 1080

x = 1080 / 3

x = 360

10)

Bir otomobil 8 saatte 696 km yol giderse, 15 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

8 satte 696 km yol gidilirse

15 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

8 . x = 15 . 696

8 . x = 10440

x = 10440 / 8

x = 1305

11)

152 kg sütten 19 kg peynir üretilirse, 64 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

152 kg sütten 19 kg peynir üretilirse

64 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

152 . x = 64 . 19

152 . x = 1216

x = 1216 / 152

x = 8

12)

160 kg sütten 20 kg peynir üretilirse, 48 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

160 kg sütten 20 kg peynir üretilirse

48 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

160 . x = 48 . 20

160 . x = 960

x = 960 / 160

x = 6

13)

3 işçi bir işi 6 günde yaparsa, 9 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

3 işçi bir işi 6 günde yaparsa

9 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

9 . x = 3 . 6

9 . x = 18

x = 18 / 9

x = 2

14)

2 işçi bir işi 9 günde yaparsa, 6 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 9 günde yaparsa

6 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

6 . x = 2 . 9

6 . x = 18

x = 18 / 6

x = 3

15)

Bir işçi bir işi günde 5 saat çalışarak 10 günde bitirirse,

aynı işi günde 10 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

5 saat çalışarak 10 günde bitirirse

10 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

10 . x = 5 . 10

10 . x = 50

x = 50 / 10

x = 5

16)

Bir işçi bir işi günde 3 saat çalışarak 21 günde bitirirse,

aynı işi günde 9 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

3 saat çalışarak 21 günde bitirirse

9 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

9 . x = 3 . 21

9 . x = 63

x = 63 / 9

x = 7

17)

3 musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurursa,

15 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

3 musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurursa

15 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

15 . x = 3 . 20

15 . x = 60

x = 60 / 15

x = 4

18)

5 musluk boş bir havuzu 30 saatte doldurursa,

25 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

5 musluk boş bir havuzu 30 saatte doldurursa

25 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

25 . x = 5 . 30

25 . x = 150

x = 150 / 25

x = 6

Cevaplar: bymutlu.com

1)2 2)7 3)9/13=9/13 4)6/14=3/7 5)13/6 6)2/13 7)180 8)96 9)360 10)1305 11)8 12)6 13)2 14)3 15)5
16)7 17)4 18)6

Gösterim: 895