Matematik 9. Sınıf Oran Orantı ile ilgili test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.
1)
x = 3 orantısında x=?
toplama toplama
20 12

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 12 = 20 . 3

x = 60 / 12

x = 5

2)
x = 5 orantısında x=?
toplama toplama
48 40

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 40 = 48 . 5

x = 240 / 40

x = 6

3)
a+b = b-a  
toplama toplama
13 5  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

5.(a+b)= 13.(b-a)

5 . a + 5 . b = 13 . b - 13 . a

5 a + 13 a =13 b - 5 b

18 a = 8 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 8 / 18 = Sadeleşince 4/9

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

4)
a+b = b-a  
toplama toplama
12 7  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

7.(a+b)= 12.(b-a)

7 . a + 7 . b = 12 . b - 12 . a

7 a + 12 a =12 b - 7 b

19 a = 5 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 5 / 19 = Sadeleşince 5/19

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

5)

10 a= 13 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

10 . a= 13 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 13 / 10

6)

6 a= 14 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

6 . a= 14 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 14 / 6

7)

Bir işçi 3 günde 18 m2 halı dokursa, 15 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

3 günde 18 m2 halı dokursa,

15 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 15 . 18

3 . x = 270

x = 270 / 3

x = 90

8)

Bir işçi 6 günde 42 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 42 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 42

6 . x = 504

x = 504 / 6

x = 84

9)

Bir otomobil 3 saatte 66 km yol giderse, 10 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 66 km yol gidilirse

10 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 10 . 66

3 . x = 660

x = 660 / 3

x = 220

10)

Bir otomobil 3 saatte 60 km yol giderse, 8 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 60 km yol gidilirse

8 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 8 . 60

3 . x = 480

x = 480 / 3

x = 160

11)

63 kg sütten 9 kg peynir üretilirse, 49 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

63 kg sütten 9 kg peynir üretilirse

49 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

63 . x = 49 . 9

63 . x = 441

x = 441 / 63

x = 7

12)

84 kg sütten 12 kg peynir üretilirse, 63 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

84 kg sütten 12 kg peynir üretilirse

63 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

84 . x = 63 . 12

84 . x = 756

x = 756 / 84

x = 9

13)

2 işçi bir işi 16 günde yaparsa, 8 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 16 günde yaparsa

8 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

8 . x = 2 . 16

8 . x = 32

x = 32 / 8

x = 4

14)

2 işçi bir işi 10 günde yaparsa, 4 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 10 günde yaparsa

4 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

4 . x = 2 . 10

4 . x = 20

x = 20 / 4

x = 5

15)

Bir işçi bir işi günde 4 saat çalışarak 10 günde bitirirse,

aynı işi günde 20 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

4 saat çalışarak 10 günde bitirirse

20 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

20 . x = 4 . 10

20 . x = 40

x = 40 / 20

x = 2

16)

Bir işçi bir işi günde 5 saat çalışarak 20 günde bitirirse,

aynı işi günde 25 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

5 saat çalışarak 20 günde bitirirse

25 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

25 . x = 5 . 20

25 . x = 100

x = 100 / 25

x = 4

17)

4 musluk boş bir havuzu 14 saatte doldurursa,

28 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

4 musluk boş bir havuzu 14 saatte doldurursa

28 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

28 . x = 4 . 14

28 . x = 56

x = 56 / 28

x = 2

18)

2 musluk boş bir havuzu 9 saatte doldurursa,

6 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

2 musluk boş bir havuzu 9 saatte doldurursa

6 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

6 . x = 2 . 9

6 . x = 18

x = 18 / 6

x = 3

Cevaplar: bymutlu.com

1)5 2)6 3)8/18=4/9 4)5/19=5/19 5)13/10 6)14/6 7)90 8)84 9)220 10)160 11)7 12)9 13)4 14)5 15)2
16)4 17)2 18)3

1)
x = 9 orantısında x=?
toplama toplama
6 27

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 27 = 6 . 9

x = 54 / 27

x = 2

2)
x = 10 orantısında x=?
toplama toplama
28 40

Çözüm:

içler dışlar çarpımı yapılır.

x . 40 = 28 . 10

x = 280 / 40

x = 7

3)
a+b = b-a  
toplama toplama
11 2  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

2.(a+b)= 11.(b-a)

2 . a + 2 . b = 11 . b - 11 . a

2 a + 11 a =11 b - 2 b

13 a = 9 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 9 / 13 = Sadeleşince 9/13

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

4)
a+b = b-a  
toplama toplama
10 4  
olduğuna göre a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

Orantıda içler dışlar çarpımı yapılır.

4.(a+b)= 10.(b-a)

4 . a + 4 . b = 10 . b - 10 . a

4 a + 10 a =10 b - 4 b

14 a = 6 b

Buradan da a /b oranı

a / b = 6 / 14 = Sadeleşince 3/7

olarak yazılır. Çapraz çarpımları yukarıdakini vermeli.

5)

6 a= 13 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

6 . a= 13 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 13 / 6

6)

13 a= 2 b

olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

Çözüm :

İçler dışlar çarpımı yapılınca

13 . a= 2 . b eşitliği gelmelidr.

a / b = 2 / 13

7)

Bir işçi 6 günde 90 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 90 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 90

6 . x = 1080

x = 1080 / 6

x = 180

8)

Bir işçi 6 günde 48 m2 halı dokursa, 12 günde kaç m2 halı dokur?

Çözüm :

Çokluklardan biri artarken diğeride artacak, bu yüzden Doğru orantı kurulur.

Gün sayısı arttıkça dokunan halı miktarı da artar.

6 günde 48 m2 halı dokursa,

12 günde x m2 halı dokunur.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

6 . x = 12 . 48

6 . x = 576

x = 576 / 6

x = 96

9)

Bir otomobil 3 saatte 270 km yol giderse, 4 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

3 satte 270 km yol gidilirse

4 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

3 . x = 4 . 270

3 . x = 1080

x = 1080 / 3

x = 360

10)

Bir otomobil 8 saatte 696 km yol giderse, 15 saatte kaç km yol gider?

Çözüm :

Saat arttıkça gidilen yol km de artar.

Doğru orantı kurulur.

8 satte 696 km yol gidilirse

15 saatte x km yol gidilir.

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

8 . x = 15 . 696

8 . x = 10440

x = 10440 / 8

x = 1305

11)

152 kg sütten 19 kg peynir üretilirse, 64 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

152 kg sütten 19 kg peynir üretilirse

64 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

152 . x = 64 . 19

152 . x = 1216

x = 1216 / 152

x = 8

12)

160 kg sütten 20 kg peynir üretilirse, 48 kg sütten kaç kg peynir üretilir?

Çözüm :

Süt miktarı azaldıkça , çıkan peynir miktarıda azalır.

Doğru orantı kurulur.

160 kg sütten 20 kg peynir üretilirse

48 kg sütten x kg peynir üretilir

Doğru orantıda çapraz çarpma yapılır.

160 . x = 48 . 20

160 . x = 960

x = 960 / 160

x = 6

13)

3 işçi bir işi 6 günde yaparsa, 9 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

3 işçi bir işi 6 günde yaparsa

9 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

9 . x = 3 . 6

9 . x = 18

x = 18 / 9

x = 2

14)

2 işçi bir işi 9 günde yaparsa, 6 işçi aynı işi kaç günde yapar?

Çözüm :

İşçi sayısı arttıkça , işin yapılma süresi azalır.

Ters orantı kurulur.

2 işçi bir işi 9 günde yaparsa

6 işçi aynı işi x günde yapar

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

6 . x = 2 . 9

6 . x = 18

x = 18 / 6

x = 3

15)

Bir işçi bir işi günde 5 saat çalışarak 10 günde bitirirse,

aynı işi günde 10 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

5 saat çalışarak 10 günde bitirirse

10 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

10 . x = 5 . 10

10 . x = 50

x = 50 / 10

x = 5

16)

Bir işçi bir işi günde 3 saat çalışarak 21 günde bitirirse,

aynı işi günde 9 saat çalışarak kaç günde bitirir?

Çözüm :

Günlük çalışma saati arttıkça , işin yapılma süresi gün sayısı azalır.

Ters orantı kurulur.

3 saat çalışarak 21 günde bitirirse

9 saat çalışarak x günde bitirir

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

9 . x = 3 . 21

9 . x = 63

x = 63 / 9

x = 7

17)

3 musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurursa,

15 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

3 musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurursa

15 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

15 . x = 3 . 20

15 . x = 60

x = 60 / 15

x = 4

18)

5 musluk boş bir havuzu 30 saatte doldurursa,

25 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm :

Havuzu dolduran musluk sayısı arttıkça , havuzun dolma süresi saati azalır.

Ters orantı kurulur.

5 musluk boş bir havuzu 30 saatte doldurursa

25 musluk aynı havuzu x saatte doldurur

Ters orantıda sayılar düz olarak çarpma yapılır.

25 . x = 5 . 30

25 . x = 150

x = 150 / 25

x = 6

Cevaplar: bymutlu.com

1)2 2)7 3)9/13=9/13 4)6/14=3/7 5)13/6 6)2/13 7)180 8)96 9)360 10)1305 11)8 12)6 13)2 14)3 15)5
16)7 17)4 18)6

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın.. 

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.