Önermeler Çözümlü Sorular 4 - bymutlu.com
Matematik 9.sınıf mantık önermeler ile ilgili çözümlü test soruları ve konu anlatımı sayfasıdır.

Önermeler 9. sınıf test çözümleri anlatılmaktadır. Bilinmeyen önerrmeyi bulma, önerme denklemi,

Bileşik önermeler,Koşullu önermeler, totoloji , çelişki , doğruluk tablosu , açık önerme soruları çözümleri bulunmaktadır.

1)

I) P V 0 ≡ 0 ise P ≡0 dır.

II) p ∧q ≡ 1 ise q ≡1 dir.

III) 1 = > p ≡0 ise p ≡1 dir.

IV) p <=> 0 ≡ 1 ise p ≡ 0 dır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4   E) Hiçbiri

 

 

 

 

Çözüm:

Veya bağlacına göre sonuç 0 olmuşsa,

önermelerin her ikisininde doğruluk değeri 0 olmalıdır.

I ) 0 V 0 ≡ 0 olduğu için p ≡ 0 dır. I doğru.

II) Ve bağlacında sonuç 1 olmuşsa ,

her iki önermede 1 dir.

1 ∧ 1 ≡ 1 olduğundan p ≡ 1 olur. II doğru.

III) ise bağlacında 1 = > 0 ≡0 dır

diğer durumlarda bileşik önermenin sonucu yanlış olur.

buna göre 1 = > p ≡0 ise p ≡0 olmalıdır. III yanlış.

IV) Ancak ve Ancak bağlacında

sonucun doğru olması için , iki önermede

aynı doğruluk değerinde olmalıdır.

p <=> 0 ≡ 1 ise 0 <=> 0 ≡ 1 olduğundan

p ≡0 olur . IV doğru.

3 tanesi doğrudur.

Cevap : C

     

2)

( p <=> q ) V ( r = > p ) ≡0

olduğuna göre p , q ve r önermelerinin

doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir?

 

A) 1 , 0 , 1 B) 0 , 0 , 1 C) 0 , 0, 0
D) 0, 1 , 1   E) 1 , 0 , 0

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

( p <=> q ) V ( r = > p ) ≡0

İki parantezin ayrı ayrı 0 ' a denk olması gerekir,

çünkü arada veya bağlacı vardır . ( 0 V 0 ≡0 )

p <=> q ≡0 olur , buradan p yada q belirlenemez.

r = > p ≡0 olmuşsa ise bağlacında sonuç 0 'sa ,

r ≡1 olmalı p ≡0 olmalıdır.

Şimdi p <=> q ≡0 denkliğinde

ancak ve ancak bağlacının sonucu 0 ' sa

önermelerin doğruluk değerleri farklı olmalıdır.

p ≡0 olduğuna göre q ≡1 olur.

Cevap : D

     

3)

p ⊻ q ≡1 , ( q V r )' ≡1

olduğuna göre ( p ∧ q ) <=> r ≡?

önermesi hangisine denktir?

 

A ) p => q
B ) p ∧ q
C ) q V r
D ) p'
E ) q'

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Öncelikle p , q , r önermelerinin

doğruluk değerleri bulunmalıdır.

( q V r )' ≡1 olursa q V r ≡0 olur.

Buradan q önermesi kesin 0 , r önermeside 0 dır.

p ⊻ q ≡1 olduğuna göre p ile q önermeleri ,

yada bağlacına göre değerleri farklıdır.

q ≡0 bulmuştuk , o halde p ≡ 1 olacak.

( p ∧ q ) <=> r ≡ ifadesinde bulduğumuz değerleri yazalım.

( 1 ∧ 0 ) <=> 0 ≡?

≡ 0 <=> 0

≡1 bulunur.

Şıkları incelediğimizde sonucu 1 e denk

olan q' ≡1 dir.

Cevap : E

     

4)

Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I ) p V p ≡ 1

II ) p ∧ p ' ≡ 0

III) p <=> 1 ≡ p

IV) p => 0 ≡ p'

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3   E) 4

 

 

 

Çözüm:

I yanlış, çünkü p ≡ 1 iken 1 V 1 ≡ 1 olur

p ≡ 0 iken 0 V 0 ≡0 olur . p V p ≡p dir.

II doğru , p nin 1 olması durumunda sonuç 0 dır.

p ' nin 0 olması durumunda da sonuç 0 dır.

III doğru , p 1 iken sonuç p ile aynı olur,

p ≡ 0 iken de sonuç 0 yani p ile aynı olur.

IV doğru, p nin tüm değerleri için sonuç

p önermesinin olumsuzuna ( değiline ) denk olur.

Cevap : D

     
     

Devamı ..Önermeler Çözümlü Sorular 3

Devamı ..
Önermeler Çözümlü Sorular 1 Önermeler Çözümlü Sorular 2 Önermeler Çözümlü Sorular 3 Önermeler Çözümlü Sorular 4
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.