ÜSLÜ DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Kategori: Üslü sayılar Cuma, 25 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı.
Matematik 9. Sınıf Üslü Denklemler ile ilgili çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

1)

2x = 16 olduğuna göre x kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

 

Çözüm:

Üslü ifadelerin eşitliğinde tabanlar aynı

olması durumunda üsler de eşit olmalıdır.

a n = am ise n = m dir.

Sağ taraftaki ifadenin tabanını da 2

yapmalıyız.

2x =16 ise 2x =24 olup

x = 4 olur.

Cevap : C

2)

2x-4 = 32   olduğuna göre x kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 36

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Eşitliğin sağ tarafındaki ifade

2 nin üssü olarak yazılmalıdır.

2x-4 = 32 ise

2x-4 = 25 ise tabanlar eşit olduğundan

üslerde eşit olur.

x - 4 = 5 ise

x = 5 + 4

x = 9

Cevap : B

3)

52x-8 = 125 2   olduğuna göre

x kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 24

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

52x-8 = 5 3.2   olarak yazılır.

(Üssün üssü çarpılır)

52x-8 = 5 6 ise

2x - 8 = 6

2x = 6 + 8

2x = 14

x = 14 / 2

x = 7

Cevap: C

4)

272x-6 = 81 x   olduğuna göre,

x kaçtır?

A) -8 B) -3 C) 3 D) 9 E) 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü denklemde eşitliğin her iki

tarafında tabanları aynı yapmalıyız.

27 sayısı 3 üssü 3 olur.

272x-6 = 81 x

33.(2x-6) = 3 4.x  olarak yazılır.

(Üssün üssü çarpılır)

36x - 18 = 3 4.x ise

6x - 18 = 4x

6x - 4x = 18

2x = 18

x = 18 / 2

x = 9

Cevap: D

5)

x3= 125   üslü denklemde x kaçtır?

A) 5 B) 15 C) 25 D) 32 E) 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü ifadelerin eşitliğinde

eşitliğin her iki tarafındaki ifadelerin

üsleri aynı olması durumunda

tabanlarıda aynı sayı olur.

x3= 125 ise

x3= 53 olarak yazılır.

Üsler aynı olunca tabanlarda eşit olur.

x = 5 tir.

Not :Bu soruda üs 3 tek sayıdır.

Cevap : A

6)

x2 = 16   olduğuna göre x' in

alabileceği değerler kaç tanedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Eşitliğin her iki tarafın üslerini 2 yapalım.

x2 = 42 olur.

Üsler eşit olduğu için

tabanlarda eşit olur.

x = 4 olur.

Ancak üs olan 2 sayısı çift sayı

olduğu için x = -4 de olabilir.

x in alacağı 2 tane değer vardır.

Cevap: B

7)

( 3x -1 )7 = 57   olduğuna göre

x kaçtır?

A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 6

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü denklemde özellik,

an = bn ise n tek sayı ise a = b dir.

n çift sayı ise a = b veya a = - b dir.

Bu soruda 7 tek sayıdır.

3x- 1 = 5

3x = 5 + 1

x = 6 / 3

x = 2 olur.

Cevap : D

8)

( 5x - 2 )10 = (4x - 7 )10   

denkleminin çözüm kümesi nedir?

A){-5,1} B) {-5,-1} C) {-5,5}
D) {1,5} E) {1,9}  

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üsler eşit ve çift sayıdır.

5x - 2 = 4x - 7 veya 5x - 2 = -(4x - 7 )

5x - 4x = -7 + 2

x = -5 olur. veya

5x - 2 = - 4x + 7

5x + 4x = 7 + 2

9x = 9

x = 1 olur.

Ç = { -5 , 1 }

Cevap: A

   

Devamı ..
Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2 Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular 2
Üslü Sayılar Çözümlü Test 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2  
Gösterim: 2307