9. Sınıf Matematik 1. dönem 1. yazılı soruları 2016-2017

Adı Soyadı:
Sınıf:
No:

........................................... LİSESİ 2016.-2017. 9. SINIF MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1) A = { x : 2 ≤ x < 7 , x tam sayı } ve

B = { x : 4 < x ≤ 8 , x tam sayı } ise ,

Aşağıda verilen kümelerin elemanlarını yazınız.

a ) A U B = { }

b ) A ∩ B = { }

c ) A \ B = { }

d ) B \ A = { }

  2) 127 tane özalt kümesi olan bir küme kaç elemanlıdır?

 

 

 

 

 

 

     

3)

S ( A ) = 14 ,  S ( B ) = 19 ,  S ( A ∪ B ) = 25 ise

S ( A ∩ B ) = ?

 

 

 

4) 30 kişinin bulunduğu bir sınıfta ,

18 kişi matematik ten başarılı, 7 kişi kimya dan

başarısız , 5 kişide her iki dersten başarısızdır.

Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişidir?

 

     

5)

( 3x + 5y , 43 ) = ( 46 , 4x + 3y ) eşitliğinde x=? y =?

 

 


 

6)  A = { x : -9 < x < 20 , x ∈ N}

B = { x : 1 < x < 12 , x = 3 k , k ∈ Z }

S ( AXB ) =?    

 

 

     

7)

  2x - 1  
   3
-   4x + 7  
   2
= 1

denkleminin çözüm kümesi nedir?

 

 

8)

A = | x + 5 | + | x - 8 | olduğuna göre,

A nın en küçük değerini bulunuz.

 

 

     

9)

| 3 x - 11 | ≥ 7 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

 

 

 

 

10 )

3 < | x - 5 | < 12

eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır?

 

 

     

9.sınıf Matematik 1. dönem 1. yazılı soruları 2016-2017 pdf indir

 

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.