Matematik 9. Sınıf Üçgende açılar ile ilgili test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.

Soru 1:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (A) açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 90

Çözüm :

Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

2x + 3x + 4x = 180

9x = 180 ise x = 20

m ( A ) = 2 . x = 2 . 20 = 40

Cevap B

Soru 2:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (B) açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 90 E) 110

Çözüm :

Bir üçgende herhangi iki iç açının ölçüleri toplamı , kendilerine komşu olmayan diğer köşedeki dış açının ölçüsüne eşit olur.

x - 30 + 70 = 130

x + 40 = 130

x = 90

m ( B ) = x - 30 = 90 - 30 = 60

Cevap B

Soru 3:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (B) = x açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 45 C) 55 D) 60 E) 65

Çözüm :

m ( BCA ) = 180 -110 = 70 olur.

İkizkenar üçgende taban açıları eşit olacağından

m ( A ) = 70 olur.

x = 180 - ( 70 + 70 ) = 40 derece.

Cevap A

Soru 4:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (BAC) açısı kaç derecedir?

A) 24 B) 48 C) 72 D) 84 E) 96

Çözüm :

Bir üçgende dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Buna göre,

4x + 5x + 6x = 30

15x = 360 ise x = 24 olur.

m (BAC ) = 180 - 4.x = 180 - 4 . 24

m (BAC ) = 180 - 96 = 84

Cevap D

Soru 5:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABC) =x açısı kaç derecedir?

A) 37 B) 42 C) 57 D) 60 E) 77

Çözüm :

İkizkenar üçgende taban açıları eşittir.

x = ( 180 - 66 ) / 2

x = 114 / 2 = 57

Cevap : C

Soru 6:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (DAC) = x açısı kaç derecedir?

A) 25 B) 32 C) 35 D) 38 E) 45

Çözüm :

m (ADB) = 180 - ( 40 + 40 ) = 100 olur.

İki iç açının toplamı üçüncü dış açıyı verir.

x + 65 = 100 ise

x = 35 olur.

Cevap C

Soru 7:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABD) = x açısı kaç derecedir?

A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 85

Çözüm :

x + 25 = 100

x = 75

Cevap D

Soru 8:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (ABC) = x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Çözüm :

Bir üçgende iki iç açıortayın kesim noktasında oluşan açı özellik gereği ,

125 = 90 + m (B) / 2 olur.

Buradan

90 + x / 2 = 125 ise

x / 2 = 125 - 90

x / 2 = 35

x = 70 olur.

Cevap E

Soru 9:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (BDC) = x açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Çözüm :

x = 90 - m ( A ) / 2 formülü ile,

x = 90 - 80 / 2

x = 50 olur.

Cevap : C

Soru 10:

Şekildeki üçgende verilenlere göre

m (D) açısı kaç derecedir?

A) 18 B) 22 C) 25 D) 27 E) 36

Çözüm :

Üçgende bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesim noktasında oluşan açı kuralına göre,

m ( D ) = m ( A ) / 2 dir.

x + 9 = 3x / 2

2 . ( x + 9 ) = 3x

2x + 18 = 3x

3x - 2x = 18 ise x = 18 olur.

m ( D ) = x + 9 = 18 + 9 = 27 olur.

Cevap D

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın.. 

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.