6.Sınıf Matematik Bölünebilme Kuralları Çözümlü Test

Orta okul 6. Sınıf Matematik bölünebilme kuralları konu anlatımı ve çözümlü sorular için, aşağıdaki testteki sorular ve açıklamaları size yardımcı olacaktır.

1)

   75a sayısının , 3 ile kalansız bölünebilmesi için

" a " yerine kaç farklı rakam gelebilir?

 

A) 1

B) 3

C) 4

D) 6

 

Çözüm :

Bir sayının 3 e kalansız bölünebilmesi için ,

rakamlarının toplamı 3 ün katı olmalıdır.

7 + 5 + a =

12 + a olur.

a yerine 0 , 3 , 6 , 9 gelirse Rakamlar toplamı ,

12 , 15 , 18 , 21 sayıları 3 ün katı olan sayılardır. 4 tane.

Cevap : C

     

2)

   8a2 üç basamaklı sayısının ,

3 ile tam bölünebilmesi için,

" a " nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

 

A) 2

B) 5

C) 6

D) 8

 

Çözüm :

Sayının rakamları toplamı ,

8 + a + 2 = 10 + a olur.

Eğer a yerine 2, 5 , 8 rakamlarından biri gelirse ,

rakamlar toplamı 3 ün katı olur.

Bunların en büyüğü 8 olur.

Cevap : D

 

     

3)

Aşağıdaki sayılardan hangisi

3 ile tam bölünür?

 

A) 103

B) 111

C) 227

D) 3025

 

Çözüm :

1 + 0 + 3 = 4 olup 4 sayısı 3 ün katı değildir.

2 + 2 + 7 = 11 olup 11 sayısı 3 ün katı değildir.

3 + 0 + 2 + 5 = 10 olup 10 sayısı 3 ün katı değildir.

B şıkkındaki ,

1 + 1 + 1 = 3 olup 3 sayısı 3 ün 1 katıdır.

Cevap : B

 

     

4)

837 sayısının 5 e bölümünden kalan kaçtır ?

 

A) 0

B) 2

C) 4

D) 7

 

 

Çözüm :

Bir sayının 5 e bölümünden kalan en çok 4 olur.

O halde cevap D olamaz.

Bir sayının 5 e bölümünden kalan , son rakamın

5 e bölümünden kalana eşittir.

Son rakam 7 nin 5 e bölümünden kalan 2 dir.

Cevap : 2

 

     

5)

Aşağıdakilerden hangisi 6 ya tam bölünür?

 

A) 372

B) 400

C) 135

D) 662

 

Çözüm :

Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için ,

hem 2 ye hemde 3 e tam bölünmesi gerekir.

Buna göre rakamları toplamı 3 ün katı olan çift sayılar,

6 ile tam bölünürler.

Bu kurala uyan A şıkkındaki 372 sayısıdır.

Cevap : A

     

6)

Aşağıdakilerden hangisi 9 a tam bölünür?

 

A) 589

B) 518

C) 711

D) 996

 

Çözüm :

Rakamlarının toplamı 9 ve 9 un katı olan sayılar,

9 a tam bölünür.

C şıkkındaki 711 sayısının rakamları toplamı

9 olduğundan 9 ile kalansız bölünür.

Cevap : C

 

     
     
Gösterim: 31564