4.sınıf matematik ondalık kesirler testi

Kategori: 4.Sınıf Matematik Konuları Çarşamba, 18 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.
Matematik 4. sınıf ondalık kesirler konusu ile ilgili test sorularını çözüp

aşağıdan cevaplarını kontrol ederek bu konudaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

1) Aşağıda verilen ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?

A) 0,7
B) 0,77
C) 7,07
D) 7,7

 

2) "Yüz yirmi üç tam onda bir " , ondalık kesrinin

rakamlarla yazılışı hangisidir?

A) 123,01
B) 123,1
C) 1,123
D) 123,101
 

3) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?

A) 2,02
B) 20,02
C) 2,20
D) 2,19

 

4) "Sıfır tam binde elli beş " , ondalık kesrinin

rakamlarla yazılışı hangisidir?

A) 0,505
B) 0,55
C) 0,055
D) 55,1000

 

5 ) 375, 482 ondalık sayısının yüzde birler basamağındaki ,

rakamların basamak değeri kaçtır?

A) 5
B) Yüzde üç
C) Yüzde dört
D) Yüzde sekiz

 

6 ) Aşağıdaki sıralamaların hangisi yanlıştır?

A) 0,05 < 0,04
B) 0,21 < 0,27
C) 1,002 < 1,02
D) 30,35 < 35,30

 

7 ) 6,12 ondalık sayısı aşağıdakilerden hangisinin eşitidir?

A) 612 / 10
B) 612 / 100
C) 612 / 1000
D) 612 / 12

 

8) Aşağıdakilerden hangisi 2,7 ile 3,07 ondalık kesirleri

arasında değildir?

A) 2,9
B) 3,01
C) 3,05
D) 3,19

 

Cevaplar :

1) D 2) B 3) A 4) C 5) D 6) A 7) B 8) D
Gösterim: 5468