4.sınıf matematik ondalık kesirler testi - bymutlu.com
Matematik 4. sınıf ondalık kesirler konusu ile ilgili test sorularını çözüp

aşağıdan cevaplarını kontrol ederek bu konudaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

1) Aşağıda verilen ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?

A) 0,7
B) 0,77
C) 7,07
D) 7,7

 

2) "Yüz yirmi üç tam onda bir " , ondalık kesrinin

rakamlarla yazılışı hangisidir?

A) 123,01
B) 123,1
C) 1,123
D) 123,101
 

3) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?

A) 2,02
B) 20,02
C) 2,20
D) 2,19

 

4) "Sıfır tam binde elli beş " , ondalık kesrinin

rakamlarla yazılışı hangisidir?

A) 0,505
B) 0,55
C) 0,055
D) 55,1000

 

5 ) 375, 482 ondalık sayısının yüzde birler basamağındaki ,

rakamların basamak değeri kaçtır?

A) 5
B) Yüzde üç
C) Yüzde dört
D) Yüzde sekiz

 

6 ) Aşağıdaki sıralamaların hangisi yanlıştır?

A) 0,05 < 0,04
B) 0,21 < 0,27
C) 1,002 < 1,02
D) 30,35 < 35,30

 

7 ) 6,12 ondalık sayısı aşağıdakilerden hangisinin eşitidir?

A) 612 / 10
B) 612 / 100
C) 612 / 1000
D) 612 / 12

 

8) Aşağıdakilerden hangisi 2,7 ile 3,07 ondalık kesirleri

arasında değildir?

A) 2,9
B) 3,01
C) 3,05
D) 3,19

 

Cevaplar :

1) D 2) B 3) A 4) C 5) D 6) A 7) B 8) D
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva