10.Sınıf Matematik 1.dönem 2.Yazılı soruları 2016-2017

Matematik 10. Sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları üzerinde sınava girmeden önce kendinizi deneyebilir

ve gerçek yazılıda kaç alacağınızı yaklaşık olarak anlayabilirsiniz. Sorular temsili sorular olup , gerçek yazılıda , benzerleri sorulmaktadır.

Sorular kimine göre kolay , kimine göre zorluk düzeyi yüksek olabilir.

Burada önemli olan, bu sorular üzerinde ilgili konulara ait soruların çözümünü öğrenmek ve kendinizi geleceğe hazırlamak olmalıdır.

10.sınıf Matematik 1. dönem 2. yazılı soruları 2016-2017 pdf indir

10 . Sınıf matematik 2. yazılı Çözümleri :    

1) f (x ) = 2x - 7 ise

f -1 ( x ) = (x + 7 ) / 2

f -1 ( 3 ) = (3 + 7 ) / 2 = 10 / 2 = 5

 

2)

Y - Y - D - Y - D

 

     

3)

fog( 4 ) = f [ g ( 4 ) ]

fog( 4 ) = f [ 2 . 4 + 5 ]

fog( 4 ) = f [ 13 ]

fog( 4 ) = 3 . 13 = 39

 

4)

( x , y )= ( -5+ 2 + 4 ) / 3 , ( 7 + 3 - 9 ) / 3 )

( x , y )= ( 1 / 3 , 1 / 3 )

 

 

     

5)

( - 5 + x ) / 2 = 1

- 5 + x = 2

x = 2 + 5

x = 7

( 3 + y ) / 2 = 4

3 + y = 8

y = 8 - 3

y = 5

 

6)

Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi formülünden,

y - 5 = 3 . ( x - 2 )

y - 5 = 3 x - 6

y = 3x - 6 + 5

y = 3 x -1

 

 

 

     

7)

|AB|2 = ( 2 - 7 ) 2 + ( 10 - 3 ) 2

|AB|2 = ( - 5 ) 2 + ( 7 ) 2

|AB|2 = 25 + 49

|AB|2 = 74

| AB | = √74

 

8)

3 / 12 = k / 8 eşitliği vardır.

içler dışlar çarpımından k = 2 olur.

 

 

 

 

     

9)

ADC açısı y olsun.

( y + 130 ) / 2 = 100 eşitliğinde y = 70 olur.

x = 180 - 70 = 110 olur.

 

 

 

10)

x2 + 6 2 = 8 2 + 5 2

x2 + 36 = 64 + 25

x2 = 74 - 36

x2 = 38

x = √38

     
Hits: 12121