Euclid ( Öklid )

Category: Ünlü Matematikçiler Published: Wednesday, January 04 2017
EUCLİD ( ÖKLİD ) ,

Dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Elemanlar, diğer adıyla ögeler, isimli geometri üzerine yazdığı eseri ile ünlü Yunanlı matematikçidir.

Yazdığı bu eser tamamen kendi eseri olmayıp daha önce Pisagor , Hipokrat ve Eudokus gibi yazarların eserlerindeki bilgilerin ,

belli bir düzende derleyerek yazmıştır.

Bu eser 13 kitaptan oluşmaktadır. Ancak 14. ve 15. kitaplar olarak bilinenler ise sonradan uydurmadır.

Öklit in ayrıca Olaylar , Optik ve Bazı Şekiller Üzerine adlı yazdığı diğer eserleri de bulunmaktadır.

Bazı geometrik cisimler ve müzik ile ilgili yazdığı eserler ise kaybolmuştur.

Öklid in eseri 2000 yıl boyunca okutulmuştur Öklit ‘in eserlerinden,

Veri isimli eserinde daha çok geometrik şekillerin oluşması için hangi elemanların ve parametrelerin olması gerektiği

konusu ile ilgili araştırmalar ve incelemeler bulunmaktadır.

Öklid in Şekillerin Bölümü Üzerine, isimli eserinde ise bir geometrik şeklin bilinen farklı şekillere parçalanmasıyla ve

bölünmesi ile alan ve çevresinin oranları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.

Öklid'in Olay isimli kitabında ise yazdığı küre geometrisi, astronomide kullanılmak üzere ele alınmıştır.

Öklid'in konikler isimli eserinde ise kullanılan parabol, hiperbol , elips tanımları, daha sonra Apollonius tarafından adlandırılmıştır.

Elemanlar isimli eserini ilk kez Abbasi halifesi Harun Er-Reşid Arapça'ya çevirtmiştir.

Latince çevirisi ise Endülüs İspanya okullarında Adelard Bath tarafından arapçadan çevrilmiştir.

Bath ın müslüman görünerek bu okullara girdiği söylenir.

Hits: 4505