Ali Kuşçu

Category: Ünlü Matematikçiler Published: Saturday, December 24 2016
Ali Kuşçu

1403' te Semerkant'ta doğdu.

Türk İslam Dünyası nın büyük matematik ve astronomi bilginleri arasındadır.

Kesin olmamakla birlikte Türk yada Fars olduğu söylenmektedir.

Timur İmparatorluğu Sultanı ve Hükümdarı olan ULUĞ BEY in yanında babasının Uuğ Bey in kuşçusu olduğu için ailesi Kuşçu lakabı ile anılmıştır. Küçüklüğünden beri matematik ve astronomiye ( Uzay bilimleri ) merak salan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin Cemşit ve Muinuddin Kaşi i den matematik ve astronomi eğitimi almıştır . Daha sonra çalışmalarını ilerletmek için Kirman a gitmiştir.

Burada iki önemli eser yazmıştır. Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) ve Şerh-i Tecrîd adında eserler yazmıştır.

Kirman da eğitimini tamamladıktan sonra Uuğ Bey' in yanında Rasathane Müdürlüğü'ne getirilmiştir . Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine çok önem vererek, Osmanlı Devleti ile görüşmelerinde Ali Kuşçu' dan yardım istemiştir. Osmalı ya Fatih Sultan Mehmet ile görüşmesi ve arabuluculuk yapması için elçi ve sözcü olarak göndermiştir.

Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in de ilgisini çekmiş ve kendisini İstanbul'a davet etmiştir Ayasofya medresesine müderris olmuştur 1474 yılında İstanbul'da vefat etti.

Soyu Kahramanmaraş Düzce ve Bursa'da Kuşçuoğlu soy isimleriyle devam etmektedir . Kuşçu'nun mezarı İstanbul Eyüp Sultan Camii haziresinde Eyüp Sultanın yanındadir. Hits: 4799