9. Sınıf Fizik Kuvvet ve Hareket Çözümlü Sorular

Category: 9. SINIF FİZİK Published: Sunday, February 03 2019
Fizik 9. Sınıf Kuvvet ve Hareket ile ilgili çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

Konum, yerdeğiştirme , ortalama hız , sürat , ivme , düzgün doğrusal hareket ,

düzgün hızlanan hareket , düzgün yavaşlayan hareket soruları anlatılmaktadır.

1) Bir hareketli şekildeki gibi

önce P noktasına , sonrada

N noktasına giderek duruyor.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre hareketlinin aldığı yol

ve yer değiştirmesi

aşağıdakilerden hangisidir?

  Aldığı yol(m) Yer Değiştirme(m)
A) 5 -5
B) 20 -5
C) 20 15
D) 25 15
E) 25 5

 

 

Çözüm:

Hareketlinin aldığı yol gidilen toplam yoldur.

Buna göre hareketli önce P noktasına

20 metre , sonra geriye doğru N noktasınada

5 metre yol gitmiş , toplam 25 metre yol almış.

Yer değiştirmesi ise ilk bulunduğu konumdan

son konuma kadar olan mesafedir.

Yer değiştirmeside K ile N noktası

arasındaki uzaklık kadar yani 15m dir.

Cevap : D

 

 

 

 

 

2)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Bir araç şekildeki gibi

K noktasından önce L noktasına,

oradanda M noktasına gidiyor.

Aracın yer değiştirmesi kaç m dir?

A)80 B)100 C)120 D) 140 E) 180

Çözüm :

Konumdaki değişime yer değiştirme denir.

Son konum ile ilk konum arasındaki

uzaklık hesaplanır.

∆ x = Xson - X ilk

K ile M noktalarını birleştiren doğrunun

uzunluğu dik üçgen pisagor teoremi ile

|KM|2= 802 + 602

|KM| = 100m olur. (Özel dik üçgen 6-8-10)

Cevap : B

3)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

A noktasında bulunan bir araç

önce B noktasına 30m, sonra

C noktasına 40m yolu 10 sn de

gidiyor.

Aracın hızı ve sürati kaçtır?

  Hız m/sn Sürat m/sn
A) 5 7
B) 7 5
C) 5 5
D) 7 7
E) 3 4

 

Çözüm :

Hız yada ortalama hızı bulmak için

aracın yerdeğiştirmesi bulunmalıdır.

A ile C noktaları arası uzaklık dik üçgen

çizilerek pisagordan 3-4-5 üçgeninden

|AC|= 50 m olur.

Ort hız = Toplam Yerdeğiştirme/Geçen Zaman

Hız = 50 m/ 10s = 5 m/sn olur.

Aracın sürati ise alınan toplam yolun

toplam süreye bölümü ile hesaplanır.

Sürat = Alınan Yol / Geçen zaman

Sürat = (30 + 40) / 10

Sürat = 7 m/sn olur.

Cevap: A

4)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Doğrusal yörüngede hareket eden

bir aracın konum-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Bu aracın saniyedeki hızı kaçtır?

 

A) 16 B) 40 C) 80 D) 200 E) 400

Çözüm :

Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir.

Doğrunun yatay ile yaptığı açının

tanjant değeri

Tan a = Karşı dik kenar/komşu dik kenar

Eğim = Hız = 80m / 5sn = 16 m/sn

Cevap: A

 

 

 

5)

Şekilde Doğrusal bir yolda

hareket eden bir cismin

konum-zaman grafiği verilmiştir.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre bu cismin

ortalama hızı kaç m/sn dir?

 

A) -2 B) 2 C) 8 D) 14 E) 24

Çözüm :

Ortalama hız toplam yerdeğiştirmenin

toplam zamana oranı ile bulunur.

Cisim (0-2sn) arası 60 metre,

(2-4sn) arasında 80-60=20 metre,

(4 ve 8sn) süresince 0 metre,

(8 ve 10 sn) arasında 20-80=-60 metre

yer değiştirmiştir.

Vort= Toplam Yerdeğiştirme/ Toplam zaman

Vort= [ 60+20+0+(-60) ] / 10

Vort= 20 / 10 = 2 m/sn

Cevap: B

 

 

 

6)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Düzgün doğrusal hareket yapan

bir aracın hız-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Hızı 16m/s olan bu aracın 5 sn deki

yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 5 B) 16 C) 40 D) 80 E) 160

Çözüm :

Hız zaman grafiğinin altında kalan alan

yer değişimini verir.

Buna göre yer değiştirme

∆ x = Alan olur.

Çizginin altında kalan dikdörtgenin alanı

Alan = ∆ x = 5 sn . 16 m/sn = 80 metredir.

Cevap: D

 

 

 

7)

Şekilde Doğrusal bir yolda

hareket eden bir cismin

konum-zaman grafiği verilmiştir.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre bu cismin

ortalama hızı kaç m/sn dir?

 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

Çözüm :

Ortalama hız toplam yerdeğiştirmenin

toplam zamana oranı ile bulunur.

Cisim (0-2sn) arası 40-10=30 metre,

(2-5sn) arasında 30-40=-10 metre

yer değiştirmiştir.

Vort= Toplam Yerdeğiştirme/ Toplam zaman

Vort= [ 30+(-10) ] / 5

Vort= 20 / 5 = 4 m/sn

Cevap:C

 

 

 

8)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Şekilde hız zaman grafiği

verilen bir hareketlinin ivmesi

kaç m/sn2 dir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Çözüm :

Birim zamandaki hız değişimine ivme denir.

a = ∆v / ∆t = (Vson - Vilk) / ( t son - t ilk )

formülü ile hesaplanır.

Grafikte hareketlinin 0 - 3 sn deki hızları

görülmektedir.

a = ( 9 - 0 ) / ( 3 - 0 )

a = 9 / 3 = 3 m/sn2 dir.

Cevap: C

 

 

 

9)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Düzgün doğrusal hareket yapan

bir hareketlinin hız-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Bu hareketlinin toplam

yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

Çözüm :

Hız zaman grafiğinin altında kalan alan

yer değiştirmeyi verir.

Buna göre yer değiştirme

Çizginin altında kalan dikdörtgenlerin alanı,

0-2 saniyede , 2.20=40 metre

2-4 saniyede 2.(-10)=-20 metre

4-6 saniyede 2.30 =60 metre

Toplam yer değiştirme=40+(-20)+60=80m

Cevap: C

 

 

 

   
Hits: 12387