4. Sınıf Kesirler Test Soruları ve Cevapları

Category: 4.Sınıf Matematik Konuları Published: Thursday, April 26 2018

1) Payı paydasından küçük olan kesirlere ne denir?

A) Basit Kesir
B) Bileşik kesir
C) Tam sayılı kesir
D) Ondalık kesir

 

2) Payı paydasından büyük yada eşit olan olan kesir

hangi tür kesirdir?

A) Basit Kesir
B) Bileşik kesir
C) Tam sayılı kesir
D) Ondalık kesir
 

3) Bir veya daha fazla bütün ile basit kesirin

birleşiminden oluşan kesirlere ne çeşit kesir olur?

A) Basit Kesir
B) Bileşik kesir
C) Tam sayılı kesir
D) Ondalık kesir

 
4)

Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir?

 
5 )

Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir?

 
6 )

Aşağıdaki kesirlerden hangisinin sonucu 3 e eşittir?

 

7 ) Aşağıdaki okunuşu yazılan kesirlerden hangisi

tam sayılı kesirdir?

A) 5 bölü 10
B) 8 bölü 3
C) 4 bölü 8
D) 10 bölü 15

 

8 ) 1/3 ü 12 olan sayının tamamı kaçtır?

A) 3
B) 4
C) 24
D) 36

 

9 ) 20 sayısının 1/4 ü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 5
C) 10
D) 80

 

10 ) 2/3 ü 16 olan sayının 3/4 ü kaçtır?

A) 8
B) 18
C) 24
D) 32

 

Cevaplar :

1) A 2) B 3) C 4) C 5) C 6) D 7) B 8) D 9)B 10)B
Hits: 5756