Matematik 9.sınıf mantık önermeler ile ilgili çözümlü soruları kolay ve anlaşılır açıklamalı konu anlatımı sayfasıdır.

Önermeler 9. sınıf test çözümleri anlatılmaktadır.

1)

Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

 

A ) Basketbolcular uzun boyludur.

B) Futbolcular hızlı koşar.

C) İzmir çok güzel bir şehirdir.

D) Merhaba Dünya.

E) Balıklar karada yaşar.

 

Çözüm:

Önerme : Doğru yada yanlış kesin bir hüküm

bildiren ifadelere önerme denir.

Soruda verilen ifadelerin sonucuna

ya doğrudur , ya da yanlıştır diyebiliyorsak,

o zaman önerme olur. Ama doğru yada yanlışlığı

kişiye göre değişiyorsa bu durumda önerme olmaz.

A şıkkında ki ifadede basketçilerin hep uzun boylu olduğu

herkes tarafından doğru olmayabilir.

Sonuç kişiye göre değişir.

B şıkkında futbolcular her zaman hızlı koşar diyemeyiz.

C şıkkındada doğruluk değeri kişiye göre değişir.

D şıkkı doğru yada yanlış diyemeyiz.

E şıkkında balıklar denizde yaşadığı için

sonuca herkes yanlış diyecektir , önerme olur.

Cevap : E

     

2)

p : 3 + 2 < 5

q : 2 3 = 6

r : √16 = 4

önermelerinden hangileri doğrudur?

 

A) p ve q B) p ve r C) p , q , r
D) Yalnız r   E) Yalnız q
 

Çözüm:

p önermesinin 5 < 5 olmaz yanlış, doğruluk değeri 0 dır.

q önermeside yanlıştır , doğruluk değeri 0 dır.

r önermesi doğrudur , doğruluk değeri 1 olur.

Cevap : D

 

 

     

3)

p : Bir hafta 12 gündür.

q : 5 < 2 2

r : 4 + 3 = 7

yukardaki önermelerden hangileri yanlıştır?

 

A) p ve q B) p ve r C) q ve r
D) Hepsi   E) Hiçbiri
 

Çözüm:

p yanlış önermedir.

q yanlış önermedir.

r önermesi doğrudur.

Cevap : A

 

     

4)

5 farklı önermenin doğruluk tablosunda

kaç satır bulunur?

 

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

 

 

 

Çözüm:

Önermeler p , q , r , s , t olsun.

Her önerme için 2 tane doğruluk değeri vardır.(1 yada 0)

Buna göre yapılacak olan doğruluk tablosunda

2 üzeri önerme sayısı kadar satır oluşur.

2 5 = 2 . 2 . 2.2.2= 32 satır vardır.

Cevap : D

     

5 )

( 1 V 0 ) ∧ ( 1 ∧ 0 ) ≡ ?

işleminin sonucu hangisidir?

 

A) 0 B) 1 C) 1 V 1
D) 1 ∧ 1   E) 1 V 0
 

Çözüm:

Doğru veya yanlış ≡ doğru , 1 V 0 ≡ 1

Doğru ve yanlış ≡ yanlış , 1 ∧ 0 ≡ 0

( 1 V 0 ) ∧ ( 1 ∧ 0 ) ≡ 1 ∧ 0 ≡0

Cevap : A

     

6 )

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 1 dir?

 

A ) [ 1 V ( 1 ∧ 0 ) ] ∧ 0
B ) ( 0 V 0 ) ∧ 1
C ) ( 1 ∧ 1 ) V 0
D ) ( 0 V 1 ) ∧ ( 0 ∧ 1 )
E ) [ 1 ∧ ( 1 V 0 ) ] ı

 

 

Çözüm:

Veya işlemine göre ,

önermelerden her ikiside yanlış yani 0 olunca sonuç 0 dır,

biri doğru diğeri yanlış olunca sonuç 1 dir.

Ve işleminde ( ∧ ) önermelerden herhangi biri yanlış ,

yani 0 olması durumunda sonuç 0 olur , ikiside doğru olması

durumunda sonuç 1 e denk olmaktadır.

P veya q ile p ve q nun doğruluk tablosu:

p q p v q p ∧ q
1 1 1 1
1 0 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0

Cevap : C

     

Devamı ..Önermeler Çözümlü Sorular 2

Devamı ..
Önermeler Çözümlü Sorular 1 Önermeler Çözümlü Sorular 2 Önermeler Çözümlü Sorular 3 Önermeler Çözümlü Sorular 4
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.