9. Sınıf Fizik Kuvvet ve Hareket Çözümlü Sorular - bymutlu.com
Fizik 9. Sınıf Kuvvet ve Hareket ile ilgili çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

Konum, yerdeğiştirme , ortalama hız , sürat , ivme , düzgün doğrusal hareket ,

düzgün hızlanan hareket , düzgün yavaşlayan hareket soruları anlatılmaktadır.

1) Bir hareketli şekildeki gibi

önce P noktasına , sonrada

N noktasına giderek duruyor.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre hareketlinin aldığı yol

ve yer değiştirmesi

aşağıdakilerden hangisidir?

  Aldığı yol(m) Yer Değiştirme(m)
A) 5 -5
B) 20 -5
C) 20 15
D) 25 15
E) 25 5

 

 

Çözüm:

Hareketlinin aldığı yol gidilen toplam yoldur.

Buna göre hareketli önce P noktasına

20 metre , sonra geriye doğru N noktasınada

5 metre yol gitmiş , toplam 25 metre yol almış.

Yer değiştirmesi ise ilk bulunduğu konumdan

son konuma kadar olan mesafedir.

Yer değiştirmeside K ile N noktası

arasındaki uzaklık kadar yani 15m dir.

Cevap : D

 

 

 

 

 

2)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Bir araç şekildeki gibi

K noktasından önce L noktasına,

oradanda M noktasına gidiyor.

Aracın yer değiştirmesi kaç m dir?

A)80 B)100 C)120 D) 140 E) 180

Çözüm :

Konumdaki değişime yer değiştirme denir.

Son konum ile ilk konum arasındaki

uzaklık hesaplanır.

∆ x = Xson - X ilk

K ile M noktalarını birleştiren doğrunun

uzunluğu dik üçgen pisagor teoremi ile

|KM|2= 802 + 602

|KM| = 100m olur. (Özel dik üçgen 6-8-10)

Cevap : B

3)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

A noktasında bulunan bir araç

önce B noktasına 30m, sonra

C noktasına 40m yolu 10 sn de

gidiyor.

Aracın hızı ve sürati kaçtır?

  Hız m/sn Sürat m/sn
A) 5 7
B) 7 5
C) 5 5
D) 7 7
E) 3 4

 

Çözüm :

Hız yada ortalama hızı bulmak için

aracın yerdeğiştirmesi bulunmalıdır.

A ile C noktaları arası uzaklık dik üçgen

çizilerek pisagordan 3-4-5 üçgeninden

|AC|= 50 m olur.

Ort hız = Toplam Yerdeğiştirme/Geçen Zaman

Hız = 50 m/ 10s = 5 m/sn olur.

Aracın sürati ise alınan toplam yolun

toplam süreye bölümü ile hesaplanır.

Sürat = Alınan Yol / Geçen zaman

Sürat = (30 + 40) / 10

Sürat = 7 m/sn olur.

Cevap: A

4)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Doğrusal yörüngede hareket eden

bir aracın konum-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Bu aracın saniyedeki hızı kaçtır?

 

A) 16 B) 40 C) 80 D) 200 E) 400

Çözüm :

Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir.

Doğrunun yatay ile yaptığı açının

tanjant değeri

Tan a = Karşı dik kenar/komşu dik kenar

Eğim = Hız = 80m / 5sn = 16 m/sn

Cevap: A

 

 

 

5)

Şekilde Doğrusal bir yolda

hareket eden bir cismin

konum-zaman grafiği verilmiştir.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre bu cismin

ortalama hızı kaç m/sn dir?

 

A) -2 B) 2 C) 8 D) 14 E) 24

Çözüm :

Ortalama hız toplam yerdeğiştirmenin

toplam zamana oranı ile bulunur.

Cisim (0-2sn) arası 60 metre,

(2-4sn) arasında 80-60=20 metre,

(4 ve 8sn) süresince 0 metre,

(8 ve 10 sn) arasında 20-80=-60 metre

yer değiştirmiştir.

Vort= Toplam Yerdeğiştirme/ Toplam zaman

Vort= [ 60+20+0+(-60) ] / 10

Vort= 20 / 10 = 2 m/sn

Cevap: B

 

 

 

6)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Düzgün doğrusal hareket yapan

bir aracın hız-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Hızı 16m/s olan bu aracın 5 sn deki

yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 5 B) 16 C) 40 D) 80 E) 160

Çözüm :

Hız zaman grafiğinin altında kalan alan

yer değişimini verir.

Buna göre yer değiştirme

∆ x = Alan olur.

Çizginin altında kalan dikdörtgenin alanı

Alan = ∆ x = 5 sn . 16 m/sn = 80 metredir.

Cevap: D

 

 

 

7)

Şekilde Doğrusal bir yolda

hareket eden bir cismin

konum-zaman grafiği verilmiştir.

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Buna göre bu cismin

ortalama hızı kaç m/sn dir?

 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

Çözüm :

Ortalama hız toplam yerdeğiştirmenin

toplam zamana oranı ile bulunur.

Cisim (0-2sn) arası 40-10=30 metre,

(2-5sn) arasında 30-40=-10 metre

yer değiştirmiştir.

Vort= Toplam Yerdeğiştirme/ Toplam zaman

Vort= [ 30+(-10) ] / 5

Vort= 20 / 5 = 4 m/sn

Cevap:C

 

 

 

8)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Şekilde hız zaman grafiği

verilen bir hareketlinin ivmesi

kaç m/sn2 dir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Çözüm :

Birim zamandaki hız değişimine ivme denir.

a = ∆v / ∆t = (Vson - Vilk) / ( t son - t ilk )

formülü ile hesaplanır.

Grafikte hareketlinin 0 - 3 sn deki hızları

görülmektedir.

a = ( 9 - 0 ) / ( 3 - 0 )

a = 9 / 3 = 3 m/sn2 dir.

Cevap: C

 

 

 

9)

Kuvvet ve hareket çözümlü sorular

Düzgün doğrusal hareket yapan

bir hareketlinin hız-zaman grafiği

şekildeki gibidir.

Bu hareketlinin toplam

yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

Çözüm :

Hız zaman grafiğinin altında kalan alan

yer değiştirmeyi verir.

Buna göre yer değiştirme

Çizginin altında kalan dikdörtgenlerin alanı,

0-2 saniyede , 2.20=40 metre

2-4 saniyede 2.(-10)=-20 metre

4-6 saniyede 2.30 =60 metre

Toplam yer değiştirme=40+(-20)+60=80m

Cevap: C

 

 

 

   
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva