Matematik 10. sınıf polinomların çarpanlara ayrılması ile ilgili test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.

Çarpanlara Ayırma Soruları

1)

I) 25 x - 10 = 5 .( 5x - 2 )

II) mx + my - nx - ny = ( m + n ).( x - y )

III) 4 x 2 - 81 = ( 2x - 9 ) . ( 2x + 9 )

IV) x 2 + 8x + 16 = ( x - 4 ) 2

Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Hiçbiri

Çözüm:

I . maddede ortak çarpan 5 prantezine alınmış doğru.

II. mx + my - nx - ny =m (x+y) - n ( x+y)

= ( x + y ) . ( m - n ) olur. m-n olmalıdır yanlış.

III. eşitlikte iki kare farkı özdeşliği vardır.

2x in ve 9 un kareleri farkı doğru yazılmış.

IV . eşitlikte x - 4 ün parantez karesi açılımı doğrudur.

Cevap : A  

 

 

 

   

2)

6 a 2 + 24 a

ifadesinin çarpanlarından biri

aşağıdakilerden hangisidir?

A) a+1 B) a+4 C) a+5 D) a+6 E) 6a+2

Çözüm:

Verilen ifadeyi ortak çarpan parantezine alarak

çarpanlara ayıralım.

6 a 2 + 24 a = 6 a . ( a + 4 ) olur.

Cevap : B

   

3)

( a - b ) . ( x+y ) - ( b- a )

ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli hangisidir?

A) (a - b) . [ x + y + 1 ]
B) (a - b) . [ x + y - 1 ]
C) (a + b) . [ x + y + 1 ]
D) (a + b) . [ x - y - 1 ]
E) (x + y ) . [ a - b ]

Çözüm:

Verilen ifadede ( a - b) ler ortak gibi duruyorsa ,

( b - a ) = - ( -b + a ) = - ( a - b ) olarak

eksi parantezine alınır.

( a - b ) . ( x+y ) - [ - ( a - b ) ] =

= ( a - b ) . ( x+y ) - ( a - b ) = ( a - b ) . [ x+y-1] olur.

Cevap : B

   

4)

3 x 2 - 6 x + xy - 2y

ifadesinin çarpanlarından biri

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x - y
B) x - y
C) 3x + y
D) x + y
E) x + 2

Çözüm:

Verilen ifadeyi çarpanlara ayırarak

çarpanlarına bakalım.

3 x 2 - 6 x + xy - 2y = 3x ( x - 2 ) + y ( x - 2 )

x - 2 ortak çarpan parantezine alalım.

= ( x - 2 ) . ( 3x + y ) olur.

Buradan ( 3x + y ) çarpan olmaktadır.

Cevap : C

     

5)

a - b = 5 ve a + b = 3 ise

a 2 - b 2 farkı kaçtır?

A) - 2 B) 2 C) 15 D) 16 E) 22

 

Çözüm:

a 2 - b 2 ifadesi iki kare farkı olup ,

iki kare farkı özdeşliği yazılır.

a 2 - b 2 = ( a - b ) . ( a + b ) = 5. 3 = 15 olur.

Cevap : C

     

6)

x + y = 6 ve x.y = 8 olduğuna göre

x 2 + y 2 toplamı kaçtır?

A) 14 B) 20 C) 24 D) 40 E) 80

 

 

 

Çözüm:

x 2 + y 2 ifadesi iki kare toplamı olup ,

iki kare toplamı özdeşliği yazılır.

x 2 + y 2 = ( x + y ) 2 -2 xy özdeşliği vardır.

x 2 + y 2 = 6 2 - 2 . 8 = 36 - 16 = 20 olur.

Cevap : B

     

7)

a 3 - 1

ifadesinin çarpanlarından biri

aşağıdakilerden hangisidir?

A) a + 1
B) a + 2
C) a 2 - a + 1
D) a 2 + a + 1
E) a 2 - 1

Çözüm:

İki küp farkını çarpanlara ayırma işlemi yapılır.

a 3 - 1 3 = ( a - 1 ) . ( a 2 + a + 1 ) olur.

Cevap : D

     
Devamı ..
Çarpanlara Ayırma Çözümlü Sorular 1 Çarpanlara Ayırma Çözümlü Sorular  2 Çarpanlara Ayırma Çözümlü Sorular  3
Üçterimli ifadeler Çözümlü Sorular    
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.