Permütasyon Kombinasyon Çözümlü Sorular

Soru 1

n tane nesnenin r taneli sıralanışları ,

P(n,r) = n ! / (n-r)!

formülü ile hesaplanır .

Buna göre 7 tane nesnenin 2 taneli ,

ikişerli farklı sıralanışlarının sayısı kaç tane olur?

P ( 7 , 2 ) = ?

 

 ÇÖZÜM :

P ( 7 , 2 ) = 7 ! / ( 7 - 2 ) ! 

P ( 7 , 2 ) = 7 . 6 . 5 ! / 5 ! 

P ( 7 , 2 ) = 7 . 6  = 42  sıralanış olur.

Soru 2

 

7 Kişi yan yana 3 erli olarak

kaç farklı şekilde sıralanıp fotoğraf çekilebilir? 

 ÇÖZÜM :

P ( 7 , 2 ) = 7 ! / ( 7 - 3 ) ! 

P ( 7 , 2 ) = 7 . 6 . 5 . 4 ! / 4 ! 

P ( 7 , 2 ) = 7 . 6 . 5  = 210 

farklı şekilde fotoğraf çekilebilir.

 2. yol : Kutu yöntemi;

Var sayalım 3 koltuk yan yana olsun.

1. koltuğa 7 kişi , 2. koltuğa 6 kişi, 3. koltuğa da 5 kişi oturabilir.

Cevap:  7.6.5 = 210