soruyu degistir
1. Seviye - Soru 1:

-1 x -18 = -18 ise x=?  

Çözüm 1:

-1 x = -18 + 18

-1 x = 0

    x = 0 / -1

   x = 0